Försök görs för att lätta administrationsbördan för företagen

Möte med Stål&Mekan och STEMA

Försök görs för att lätta administrationsbördan för företagen

I fredags hade vi ett gemensamt branschmöte med Stål&Mekan och STEMA. En av styrelsemedlemmarna lyfte problematiken och den utökade administrationsbörda som det nya rapporteringssystemet gällande den ändrade avfallsförordningen innebär. Vi vet att detta kan bli ett tidsmässigt störande administrationsarbete för er som hanterar farligt avfall.
Sinfs VD, Sanna A Wadström, har därför under veckan arbetat med att föra vidare problematiken och hon kan nu meddela att det kommer att lyftas på ett möte med Statsminister Stefan Löfven och Miljöministern Isabella Lövin under nästa vecka.

 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk