elmätare

Förslag om svenskt intäktstak för elproducenter på remiss

Finansdepartementet har tagit fram ett förslag för att Sverige ska kunna tillämpa ett intäktstak för vissa elproducenter enligt en EU-förordning. Förslaget innebär att elproducenter tillfälligt ska betala en skatt på intäkter som överstiger en viss gräns. Förslaget skickas på remiss till och med 8 januari 2023.

EU:s energiministrar har enats om ett antal krisåtgärder för att dämpa effekterna av den pågående energikrisen, däribland ett intäktstak för vissa elproducenter. I slutet av november meddelande regeringen att det krävs kompletterande lagstiftning i Sverige för att det ska bli möjligt att tillämpa ett sådant intäktstak i Sverige.

Finansdepartementet remitterar nu ett förslag för att kunna tillämpa ett intäktstak i Sverige från 1 mars 2023. Förslaget innebär bland annat:

  • Det införs en ny, tillfällig, skatt på överintäkter från el.
  • Skatten ska tas ut på den del av elproducenternas realiserade intäkter som överstiger 1 957 kronor per megawattimme producerad el. Storleken på skatten föreslås vara 90 procent.
  • Lagen träder i kraft 1 mars 2023 och tillämpas på viss el som produceras från mars till och med juni 2023. Lagen är alltså tillfällig och kommer inte att tillämpas retroaktivt.
  • El från kraftproduktionsanläggningar under 1 MW omfattas inte av den nya lagen

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk