Sinf har idag växlat sina avtalsyrkanden med IF Metall

Förslag om nya regler för avstämning kopplat till stöd vid korttidsarbete

Regeringen lämnade i fredags in en proposition till riksdagen som innehåller förslag om att arbetsgivare som har kommit in med anmälan om avstämning av korttidsarbete för sent ska få en ny möjlighet att lämna in en anmälan om avstämning.

Förslaget riktar sig till företag som fått beslut från Tillväxtverket att de är skyldiga att betala tillbaka preliminärt stöd på grund av att anmälan om avstämning kommit in sent. Nu kommer ni att kunna lämna in en ny anmälan om avstämning. Avstämningen skall hanteras enligt bestämmelserna i  lagen om stöd vid korttidsarbete.  Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Vidare föreslås det också i propositionen att arbetsgivare som inte lämnat in en anmälan om avstämning i rätt tid ska föreläggas att lämna in en sådan anmälan. Då ska arbetsgivaren vara skyldig att betala tillbaka allt preliminärt stöd först om ett sådant föreläggande inte följs. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 november 2021. Lagen kommer också gälla för anmälningar om avstämning som kommit in före 1 november 2021, där Tillväxtverket ännu inte fattat beslut.

Sinf har idag växlat sina avtalsyrkanden med IF Metall

Förslag om nya regler för avstämning kopplat till stöd vid korttidsarbete

Regeringen lämnade i fredags in en proposition till riksdagen som innehåller förslag om att arbetsgivare som har kommit in med anmälan om avstämning av korttidsarbete för sent ska få en ny möjlighet att lämna in en anmälan om avstämning.

Förslaget riktar sig till företag som fått beslut från Tillväxtverket att de är skyldiga att betala tillbaka preliminärt stöd på grund av att anmälan om avstämning kommit in sent. Nu kommer ni att kunna lämna in en ny anmälan om avstämning. Avstämningen skall hanteras enligt bestämmelserna i  lagen om stöd vid korttidsarbete.  Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Vidare föreslås det också i propositionen att arbetsgivare som inte lämnat in en anmälan om avstämning i rätt tid ska föreläggas att lämna in en sådan anmälan. Då ska arbetsgivaren vara skyldig att betala tillbaka allt preliminärt stöd först om ett sådant föreläggande inte följs. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 november 2021. Lagen kommer också gälla för anmälningar om avstämning som kommit in före 1 november 2021, där Tillväxtverket ännu inte fattat beslut.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk