sinf arbetsgivarorganisation

Förslag om förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Finansdepartementet föreslår inom kort att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för 19-23-åringar sänks till 10,21 procent i juni, juli och augusti i år. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Arbetsgivaravgifterna för 19-23-åringar har satts ned tillfälligt från och med januari i år. Nu förstärks nedsättningen ytterligare under sommarmånaderna. Förslaget bedöms inte bara öka möjligheterna för ungdomar att etablera en kontakt med arbetsmarknaden utan också bidra till en ekonomisk nystart för företag i hårt drabbade branscher.

Förslaget innebär att arbetsgivaravgifterna för åldersgruppen sänks till 10,21 procent under tre sommarmånader i år. Liksom den nuvarande nedsättningen omfattas alla som fyller 19 år någon gång under året. Nedsättningen ska enligt förslaget gälla för ersättning upp till högst 25000 kronor per månad.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli och gälla ersättning som betalas ut under juni, juli och augusti 2021.

Sinf välkomnar förslaget.

– 27% av underleverantörerna behöver just nu anställa säger Sinfs VD Sanna Arnfjorden Wadström. Genom denna åtgärd underlättar man även för arbetsgivarna att ta in yngre medarbetare under sommaren vilket ger ungdomarna möjlighet att visa var det går för på den etablerade arbetsmarknaden. Det ger potential även för långsiktigt goda rekryteringar.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk