Cars,For,Sale

Förslag om att behålla och förstärka reseavdraget

Regeringspartierna har kommit överens om att behålla det nuvarande reseavdraget istället för den avståndsbaserade skattereduktionen som beslutades i juni. Samtidigt stärks avdraget genom höjda schablonbelopp för arbetsresor med bil.

Förslaget innebär del att det nuvarande reseavdraget behålls, dels att två schablonbelopp i reseavdraget höjs för att bättre spegla de faktiska kostnaderna för resorna.

  • Avdraget för arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 till 25 kronor per mil.
  • Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 till 12 kronor per mil.

Avdraget för förmånsbilar som helt drivs med elektricitet föreslås fortsatt uppgå till 9,50 kronor per mil.

För en arbetspendlare som använder egen bil och har 4 mil till jobbet innebär förslaget en årlig skattelättnad om cirka 4700 kronor mer jämfört med avståndsbaserad skattereduktion.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk