Företaget med fraktupphandlingar i fokus

Företaget med fraktupphandlingar i fokus

Andrea Regnander är grundare och VD på företaget PLAR. Företaget är inriktat på fraktupphandlingar och har en lång erfarenhet
av att hjälpa kunder att effektivisera och göra besparingar av fraktkostnaderna.

– Vi är specialister på logistik och frakter i synnerhet, vi brukar hitta besparingar på runt 10—40% genom att analysera fraktflödena. Det är det vi kallar det dolda resultat i företaget, säger Andrea.

Andrea har arbetat inom logistik sedan 25 år tillbaka, bland annat inom svenska Posten. När hon fick möjlighet att arbeta med några av de främsta logistikkonsulter, bland annat Ulf Pewe och Hans Gunnar Gustafsson så var det självklart att driva eget och att göra det lite annorlunda än andra på marknaden.

Företagets fokus ligger i att presentera den bästa långsiktiga lösningen för kunden och att bjuda in transportörer som kan matcha företaget, på fler områden än bara kostnadssidan.

Även PLAR har blivit påverkade av Coronapandemin. I en vanlig lågkonjunktur brukar företaget ha som mest att göra, men med pandemin är inte längre något som det brukar vara. Företaget riktar sig till VD, ordförande och ägarnivå vilket gör det svårare att nå ut till nya kunder. Likt många andra företag har de fått ställa om och tänka ut nya vägar för att nå kunder.
– Vi har definitivt fått tänka om och nytt. Vi utnyttjar de kontakter vi har, tittar på föreningar vi är med i, pratar med människor runt om, när det inte finns ordinarie nätverksträffar att tillgå eller besök som går att göra. Det är dock lättare nu under 2021, då vi märker att allt fler börjar bli vana vid digitala möten och det går jättebra att göra fraktupphandlingar och förhandlingar digitalt, menar Andrea.

Transportsektorn har stora utmaningar framåt. På sjötransportsidan upplever vi den största utmaning någonsin med extrema prisbilder och kapacitetsbrister, som tyvärr riskerar att få företag att gå omkull. När det gäller vägtransporter så hade man redan innan pandemin en enorm chaufförsbrist, men även kapacitetsbrist. Med pandemin och många nya regleringar i stora delar av Europa/USA de senaste åren gör att även vägtransporter har en tuff tid framför sig.

Andrea menar att titta på sin logistik/fraktstrategi och sätta fokus på den är en livsviktig del för att klara av de utmaningarna som kommer framåt.

Trots utmaningarna i branschen ser Andrea spänt på framtiden och ser fram emot alla nya uppdrag som väntar runt hörnet.
– Varje gång jag sitter i en fraktupphandling så fascineras jag av hur kul det är och hur kul och utvecklande kunden tycker att det är att göra det på vårt sätt. Vi vet att vi är bland de bästa på det vi gör och att vi alltid hittar besparingar i de projekt vi gör, avslutar Andrea.

Andrea’s tips till dig som VD/ägare:

  • Ta fokus på frakterna i ett första läge. Här finns snabba pengar att hämta, utan alltför stor arbetsinsats. Men behåll initiativet på ledningsnivå.
  • Ta extern hjälp, som i samarbete med lagerchef/logistikchef jobbar igenom aktiviteten. Det sparar värdefull tid i organisationen som kan användas till grundverksamheten.
  • I nästa steg, börja fundera på att ta fram en fraktstrategi, som kan ligga till grund för ett nytt sätt att tänka och arbeta med frakter.

 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk