Miniature,Businessman,On,Top,Of,A,Pile,Of,Coins,With

Företag som anlitar internationell arbetskraft växer snabbare

En färsk studie visar att företag som anställer internationell arbetskraft har en snabbare tillväxttakt. Siffror visar att företag som anställer arbetskraftsinvandrare bidrar till fler jobb i landet.

Den färska studien har utförts av analysföretaget ADC på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Den indikerar att företag med internationell arbetskraft växer 10 procent snabbare och har fler anställda efter två år jämfört med företag som inte har det.

Sinf har lyft arbetskrafts- och kompetensbristen under tiotals år i Underleverantörsbarometern. Trots dagens osäkra ekonomisk konjunktur är många företag i akut behov av arbetskraft. Och behovet av internationell arbetskraft beräknas öka. Inte minst då sysselsättningsgraden för utrikesfödda under andra kvartalet i år ligger på nästan samma nivå som för inrikesfödda i EU som helhet, enligt Eurostat.

– Jag har vid upprepade tillfällen blivit kontaktad angående detta, säger Sanna Arnfjorden Wadström som är vd på Sinf. Det finns de som arbetar i Sverige och har löner på 22 000–25 000 kronor i månaden. De representerar olika branscher, men det handlar oftast om enklare serviceyrken som också är svåra att bemanna. Lönegolvet från 1 november är en jätteutmaning. Regeringen måste sänka nivån på detta. Det leder till att arbetskraftsinvandrare kan komma att tjäna mer än svenskar, att bristyrken kommer få ännu större problem att hitta medarbetare eller att företag helt enkelt blir tvungna att tacka nej till affärsmöjligheter.

Arbetskraftsinvandring har blivit en nödvändig lösning för många företag som inte kan hitta den kompetens de behöver inom landet. Trots detta har det kommit politiska förslag om att begränsa arbetskraftsinvandring, inklusive införandet av ett lönegolv som överstiger kollektivavtalade löner i många yrken.

Tidigare forskning från Svenskt Näringsliv har visat att internationell arbetskraft bidrar med 43 miljarder kronor till Sveriges BNP och 14 miljarder kronor i skatteintäkter årligen. Den är avgörande för Sveriges ekonomiska framgång.

– Regeringens åtgärder för att minska arbetskraftsinvandring är mycket bekymmersamma, avslutar Sanna Arnfjorden Wadström, framför allt i den situationen vi är i. Därutöver är lönebildning en fråga för arbetsmarknadens parter.

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk