Förändringar i arbetsrätten under kommande mandatperiod

I den politiska överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet som ledde till den senaste regeringsbildningen var förändringar i arbetsrätten en viktig förhandlingspunkt. En utredning skall inledas i april 2019 för att se vilka förändringar som kan göras, och då särskilt fokusera på:

  1. Förändring av turordningsreglerna i LAS. Överenskommelsen anger att de nuvarande reglerna om undantag från turordningsreglerna ska utökas, dock inte på vilket sätt.
  2. Arbetsgivaren ska få ett större ansvar för den anställdes kompetensutveckling och omställningsförmåga.
  3. Mindre företag ska få lägre kostnader vid uppsägningar, dock skall detta inte innebära att man tummar på rättssäkerheten eller skyddet mot godtyckliga uppsägningar.

Enligt den information vi har just nu ska arbetsmarknadens parter först få en möjlighet att nå en överenskommelse kring hur LAS kan förändras. Når parterna en överenskommelse skall denna ha företräde framför utredningens rekommendationer när det blir dags för regeringen att lämna ett lagförslag.

Arbetsförmedlingen kommer även reformeras så att man gör plats för ett system med fristående aktörer som ska hjälpa arbetssökande att hitta lediga arbeten. Arbetsförmedlingen kommer då få ett arbetsmarknadspolitiskt myndighetsansvar. Denna reform skall vara slutförd under 2021.

I syfte att underlätta etablering på arbetsmarknaden kommer de s.k. etableringsjobben införas. Detta har varit beslutat sedan tidigare och innebär att man inför arbeten med lägre lön för långtidsarbetslösa och nyanlända. Reformen ska vara införd under 2019. Dessa jobb ska nu även omfatta bemanningsföretag och företag utan kollektivavtal, en förändring som ska vara gjord den 1 juli 2020. Till våren 2019 skall även nystartsjobben utvidgas till att inkludera företag utan kollektivavtal. Man skall dessutom introducera ett förslag om s.k. ingångsavdrag i budgetpropositionen för 2020. Tanken är att en arbetsgivare som anställer en ungdom utan gymnasiekompetens eller en nyanländ inte ska behöva betala arbetsgivaravgift under de två första åren.

Slutligen har man kommit överens om att en s.k. familjevecka ska inkluderas i föräldraförsäkringen. Detta innebär att föräldrar till barn mellan 4 och 16 ska få tre lediga dagar vardera att ta ut när barnen inte kan vara i skolan p.g.a. lov eller liknande.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk