Flera storbolag vill betala i tid

Vid ett seminarium förra veckan presenterade Föreningen för effektiva affärstransaktioner de 34 bolag som hittills anslutit sig till näringslivets uppförandekod för kortare betaltider och sunda affärsrelationer.

Sinf har länge jobbat för kortare betaltider och startade i början av året Föreningen för effektiva affärstransaktioner tillsammans med Almega, Företagarna, Svenska Teknik- och Designföretagen samt Fordonskomponentgruppen FKG.

Långa betaltider skapar svåra likviditetsproblem för leverantörsföretag som annars har stor tillväxtpotential och möjlighet till expansion. Det finns exempel på företag, som utifrån sett, har en dominerande roll på marknaden och därigenom utnyttjar sin ställning genom att förlänga betaltiderna. I praktiken innebär att små företag tvingas agera bank till storföretagen.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg var på plats i World Trade Center när bolagen presenterades den 13 november. Damberg har vid upprepade tillfällen uppmanat näringslivet att hitta fram till en lösning för att korta de allt längre betaltiderna istället för att lagstifta.

– Detta handlar i första hand om att främja tillväxt och konkurrenskraft. Det är något som de nu anslutna bolagen visar att man vill vara en del av. Att betala i tid och stödja sunda affärsrelationer är en smart framtidsstrategi för konkurrenskraftiga företag, säger Anders Persson, ordförande för Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet

betaltider.se finns listan över anslutna bolag, där storföretag som Volvo Car, Scania, Skanska, Telia och Electrolux återfinns.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk