Lonesamtal

Fem tips inför lönesamtalen med anställda

Efter medarbetarsamtal och samtalen om måluppfyllelse är det dags för lönesamtal. Det är du som arbetsgivare som sätter lönen, men du behöver genomföra lönesamtalet och lyssna på medarbetarens perspektiv.

Förberedelse: Det är viktigt att du som chef är väl förberedd inför lönesamtalet. Detta inkluderar att sätta upp individuella möten i god tid, gå igenom företagets lönepolicy, relevanta avtal (kollektivavtal och egna avtal), göra en lönekartläggning för att hitta eventuella obalanser, och uppdatera dina personalanteckningar.

Lyssna och sammanfatta: Under lönesamtalet är det viktigt att visa genuint intresse för medarbetarens perspektiv och en vilja att förstå. Detta innebär att både du och medarbetaren behöver få komma till tals, lyssna på varandra, och visa att det finns en vilja att förstå vad den andre säger.

Tydlig feedback: Ge medarbetaren tydlig feedback om faktisk och förväntad prestation. Feedbacken ska vara konkret och fokusera på prestation och beteende. Det är också viktigt att vara öppen och lugn när du ger feedback.

Var konkret och saklig: När du meddelar den nya lönen, var konkret och saklig. Undvik att meddela lönen som en procentuell höjning eller ett ökningsbelopp. Istället, säg vad den nya månadslönen blir. Var också beredd på att svara på frågor om vad medarbetaren kan göra för att höja sin lön till nästa år.

Avslut och summering: Avsluta samtalet genom att ömsesidigt förtydliga vad ni diskuterat och kommit fram till. Vid skilda uppfattningar kan en bekräftelse om vad man inte är överens om ändå ge en bra avslutning.

 

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk