Enlarged,Eye,Of,Tax,Inspector,And,Financial,Auditor,Looking,Through

Fem tips inför granskning av immateriella rättigheter, varumärken och upphovsrätt

I Sverige utgör immateriella tillgångar idag ofta mer än 80 procent av bolagets värde. Dessa är unika tillgångar som skapar värde och skiljer ditt företag från dina konkurrenter. Februari är en bra tid för att göra årets genomgång av företagets immateriella rättigheter, inklusive varumärken och upphovsrätt. Då säkrar du året fram. Utan tillräckligt skydd kan mycket kopieras av andra och ditt erbjudande klonas.

Skapa en systematisk inventering: Innan du genomför en granskning av immateriella rättigheter är det viktigt att skapa en systematisk inventering av alla tillgångar. Detta inkluderar varumärken, patent, upphovsrättsskyddade verk och företagshemligheter. Se till att dokumentera varje tillgång noggrant, inklusive registreringsinformation, giltighetsdatum och eventuella licensavtal eller överföringar som finns kopplade till dem.

Utvärdera rättsligt skydd: Granska varje immateriell tillgång för att bedöma dess rättsliga skydd. Kontrollera att varumärken är korrekt registrerade och att registreringarna är aktuella och täcker relevanta territorier. För upphovsrättsskyddade verk, se till att de är korrekt märkta med upphovsrättsymbolen och att eventuella registreringar är aktuella.

Identifiera eventuella konflikter eller intrång: Genomför en omfattande sökning för att identifiera potentiella konflikter eller intrång på dina immateriella rättigheter. Använd professionella tjänster för att genomföra varumärkes- och upphovsrättsliga sökningar och analysera resultaten noggrant. Utvärdera eventuella liknande eller identiska märken, patent eller upphovsrättsskyddade verk som kan ge upphov till konflikter eller intrång.

Granska licensavtal och överenskommelser: Granska alla licensavtal och överenskommelser som är kopplade till dina immateriella tillgångar. Kontrollera att avtalen är korrekt upprättade och att de skyddar dina rättigheter på ett tillfredsställande sätt. Utvärdera eventuella begränsningar, skyldigheter eller tidsbegränsningar som är kopplade till licensavtalen.

Bedöm efterlevnad och interna rutiner: Utvärdera företagets efterlevnad av immateriella rättigheter och interna rutiner för att skydda dem. Se till att alla anställda är medvetna om rättigheterna och att det finns tydliga riktlinjer och procedurer för hantering av immateriella tillgångar. Granska sekretessavtal, icke-konkurrensklausuler och andra relevanta avtal för att säkerställa att de är tillräckliga.

Dessa tips ger en grundläggande struktur för att genomföra en granskning av immateriella rättigheter, varumärken och upphovsrätt. Kom ihåg att varje företags situation kan vara unik, och det rekommenderas starkt att söka råd från en immaterialrättslig expert eller juridisk rådgivare för att få skräddarsydd rådgivning baserad på ditt specifika företags behov och situation.

 

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk