Jennie_Nilsson_Sanna_Arnfjorden_Wadström_Jessica_G_Palm_Magnus_Lindström

Fem nyckelområden för att säkra framgång i morgondagens affärsvärld

Klimatförändringar är i centrum för globala diskussioner och hållbarhet är inte längre ett val utan en nödvändighet. EU-lagstiftningen tar snabba kliv och de nya lagarna innebär ett rejält systemskifte som kommer att påverka alla bolag, oavsett storlek.

EU:s nya klimatlagar kommer mycket snart att påverka din verksamhet. Medlemsstaterna är skyldiga att vidta nödvändiga åtgärder till följd regelförändringarna för att uppfylla EU:s klimatmål.

Ett rejält systemskifte väntar, enligt Deloitte, inom de fem nyckelområden där EU driver lagstiftningsinitiativ. Rapporten EU regulation drives the sustainability transition (som du kan läsa via länk nedan) syftar till att förklara hur företag kan förbereda sig för att möta de nya kraven som kommer att ha avsevärd påverkan på affärsstrategier, verksamhetsmodeller och finansieringsplaner. Företagsledare kommer att vara tvungna att börja agera redan i år.

I rapporten redogörs för 5 nyckelområden att agera på. Nedan en kort redogörelse för regleringsförändringarna och hur de skapar nya prioriteringar för företagen.

Koldioxidutsläpp. EU satsar stort på utfasning av fossila bränslen. Förändringar i EU:s utsläppshandelssystem (ETS) och införandet av koldioxidgränsjusteringsmekanismen (CBAM) kommer att utmana. Under 2023 bör företagen fokusera på att samla in och analysera data över hela värdekedjan, inklusive koldioxidutsläpp och elförbrukning.

Grenwashing. Greenwashing har blivit en viktig fråga och lagstiftningen expanderar snabbt över alla branscher. Under 2023 bör företag implementera steg som säkerställer att deras gröna påståenden är korrekta, fullständiga och försvarbara.

Övergångsplanering. Nya regler och standarder är på ingång som kräver att företag utformar och presenterar trovärdiga övergångsplaner för att nå målet 1,5 grader. Under 2023 bör företag skaffa sig en uppfattning om vad som krävs för att uppfylla sina nya åtaganden och säkerställa att ledningen och bolaget går i den riktningen.

Försörjningskedjor och cirkularitet. Företag kommer att bli tvungna att gå från linjära till cirkulära ekonomimodeller. Övergången är en enorm uppgift, men om den genomförs väl har den potential att låsa upp nya intäktsströmmar och minska långsiktiga kostnader. Under 2023 bör företag utforska sätt att förbättra kvalitén på sina produkter och göra snabba investeringar för att öka spårbarheten i sina leveranskedjor.

Hållbar finansiering. Ett förändrat regelverk för företag inom finansiella tjänster kommer att ha en betydande inverkan på kostnaden och tillgängligheten för finansiering för företag. Under 2023 bör företag utveckla en grön finansstrategi och definiera vägar för att få tillgång till offentlig och privat finansiering.

Sammanfattningsvis befinner vi oss i en avgörande period för hållbarhetspolitiken och regleringen inom EU. Det är viktigt att företagen inte bara reagerar på nya regelverk, utan aktivt deltar i diskussionerna och bidrar med sin expertis för att säkerställa att de framtida reglerna är genomförbara och meningsfulla. Genom att göra detta kan företagen säkerställa att de är väl positionerade för att dra nytta av de många möjligheterna inom det växande gröna ekosystemet, samtidigt som de minskar risken för greenwashing och förbättrar sin hållbarhetsprofil.

Att satsa på hållbarhet idag kommer inte bara att bidra till en bättre planet utan också säkra framgång i morgondagens affärsvärld.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk