Lindholms fond delas ut på Sinfdagen_Sara Blomqvist Plast Petter, Lotta Sundman Bijas Produktion,Sören Forslander Ivars Verktyg, Peter Nilsson Lideco (för Eva Ferngren-Forsell

Lindholms fond delas ut på Sinfdagen till Sara Blomqvist på Plast Petter, Lotta Sundman på Bijas Produktion, Sören Forslander på Ivars Verktyg, Peter Nilsson på Lideco (för Eva Ferngren-Forsell) och Sofia Grenader på Datek

Fem framstående företag tilldelas stipendier från Lindholms Fond

Stiftelsen Denise och Per-Olof Lindholms Fond delar årligen ut stipendier till individer och SME- företag inom industri- och tjänsteföretagarsektorn för att stödja industrin. Syftet är att främja utvecklingsprojekt och kompetenshöjande insatser med stark vilja att förbättra och utveckla de små och medelstora företagen. I år har fem företag  tilldelats stipendier för 2024. Stiftelsen Denise och Per-Olof Lindholms Fond är kopplad till arbetsgivarorganisationen Sinf.

Stiftelsens arbete har utvecklats under åren och stipendiet har också växt. Sanna Arnfjorden Wadström, Vd för Sinf, är ordförande i stiftelsen: “Vi har fått rekordmånga ansökningar i år och vi är oerhört stolta över att kunna presentera fem individer och företag som har tilldelats stipendier från Lindholms Fond. Ansökningarna visar på ett stort engagemang och vilja att satsa på utveckling och tillväxt. Det är inspirerande att se hur dessa företag tar nya initiativ för att stärka både kompetens och affärsmöjligheter,” säger Sanna Arnfjorden Wadström.

De 5 stipendiaterna

Lideco AB, Tranemo
Levererar verktygskomponenter från egen och världsledande leverantörer.
Motivering:
Eva Ferngren-Rosell, Lideco AB, tilldelas 2024 års stipendium från Lindholms Fond för att implementera AI i hela företaget. AI-kompetensen ska genom utbildning och uppföljning anpassas för att leda till individuella, optimala resultat.

Datek Industrielektronik AB, Tumba
Levererar avancerade tekniska lösningar inom industrielektronik.
Motivering:
Sofia Grenander, Datek Industrielektronik AB, tilldelas 2024 års stipendium från Lindholms Fond. En vidareutbildning inom teknisk försäljning för en yngre medarbetare som avancerat till ekonomiadministratör ska stärka det totala erbjudandet.

Plast Petter AB, Hova
Specialister på plastbearbetning och omfattande lösningar inom formsprutning.
Motivering:
Sara Blomqvist, Plast Petter AB, tilldelas 2024 års stipendium från Lindholms Fond. Företagets ekonomiroll ska ges utbildning i Business Intelligence (BI) för att kunna omsätta det stora inflödet av komplex data till ökad affärsnytta.

Ivars Verktyg AB, Forsheda
Specialiserade på tillverkning av pressgjutningsverktyg och formsprutningsverktyg i plast.
Motivering:
Sören Forslander, Ivars Verktyg AB, tilldelas 2024 års stipendium från Lindholms Fond för utveckling av nya formsprutningsverktyg i plast. Från specialiseringen på pressgjutningsverktyg, diversifieras nu utbudet för att skapa fler affärsmöjligheter.

Bijas Produktion AB, Eskilstuna
Specialiserat på mönsterkonstruktion och produktutveckling.
Motivering:
Lotta Sundman, Bijas Produktion AB, tilldelas 2024 års stipendium från Lindholms Fond för att öka personalens kunskap inom mönsterkonstruktion. Genom utbildningen förstärks deras kompetens och förståelse i att gå från idé till färdig produkt.

Om Stiftelsen Denise och Per-Olof Lindholms fond
Skapades 1988 av Plastfabrikören, Per-Olof Lindholm (1931–2006) som drev Lindholm Plastics AB. Han var bland annat ordförande för Sinf (Svensk Industriförening) och Svensk Plastindustriförening. Per-Olof Lindholms motto löd: ”Det är alltid för tidigt att ge upp”.

Styrelsen består av:
Styrelseordförande Sanna Arnfjorden Wadström, Vd Sinf
Styrelseledamot Jan Sigurdh, Företagare
Styrelseledamot, Torbjörn Thalinsson, Advokat

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk