Färre underleverantörer ser ljust på framtiden

Idag presenterar Svensk Industriförening Sinf sin senaste Underleverantörsbarometer; den tidigare positiva synen på konjunkturutvecklingen har dämpats.

– Trots en relativt bra konjunktur släpper det inte riktigt för underleverantörerna. Osäkerhet på exportmarknader och det kommande Riksdagsvalet kan vara orsaker till det avvaktande läget, säger Anders Ekdahl, VD Sinf.

Föregående kvartal trodde 67 procent av underleverantörerna på en fortsatt positiv konjunkturutveckling under hela 2014 – nu är motsvarande andel 59 procent. Andelen företag som angivit ökad lönsamhet har sjunkit från 46 procent till 35 procent det senaste kvartalet.

– Svag lönsamhet, bristande försäljningskapacitet och bristande tillgång på kompetent personal anges som tillväxthämmande faktorer. Dessutom är det oklara parlamentariska läget en orosfaktor, säger Anders Ekdahl.

I undersökningen har företagen fått svara på vad de bedömer vara de största hoten mot företagens tillväxt. Lönsamhet, försäljningskapacitet och tillgång till kompetent personal ligger i topp

Bristen på kompetent personal är en återkommande fråga. De som vill jobba inom industrin har goda förutsättningar. Inte sedan andra kvartalet 2011 har så många svarat att det planerar att anställa. Just nu har 27 procent av underleverantörerna anställningsplaner, säger Anders Ekdahl.

Sinfs Underleverantörsbarometer görs kvartalsvis bland mindre och medelstora underleverantörer.
Barometern för det första kvartalet 2014 med prognoser för det andra kvartalet 2014 avslutades den 26 augusti och visar bland annat på följande resultat:

• 53 procent av underleverantörerna har ökat omsättningen sedan föregående kvartal. Det är tredje kvartalet i rad som andelen överstiger 50 procent.

• 54 procent bedömer att orderingången ökar i kvartal 3 jämfört med det andra kvartalet 2014.

• 27 procent planerar att anställa, 67 procent att bibehålla personalstyrkan och 6 procent planerar en minskning.

• 52 procent anger att tillgången på utbildad arbetskraft är ett problem.

• 35 procent har ökat lönsamheten jämfört med samma period 2013.

• I Underleverantörsbarometern mäter Sinf kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag. Sinf har cirka 1300 medlemsföretag.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk