Entreprenadrättslig grundutbildning

Kurser i Stockholm och Göteborg

Under den entreprenadrättsliga utbildningsdagen går vi igenom olika entreprenadstyper, entreprenadavtalen och viktiga frågor som ofta uppkommer under arbete med anknytning till entreprenad. Bygg och entreprenad är ett område som kantas av en stor mängd specialregleringar och svårmanövrerade sedvanor och regelverk.

Syftet med den entreprenadrättsliga grundutbildningen från Sinf är att du som aktör inom entreprenad ska få en bättre kunskap och förståelse för de utmaningar som du kan komma att möta i verksamheten. Genom att ha kunskap kan man bättre förbereda sig för utmaningar vilket skapar förutsättningar för ökad lönsamhet och mindre osäkerhetsfaktorer.

Under utbildningen kommer vi bland annat gå igenom:

  • Entreprenadformer
  • AB, ABT och andra väsentliga avtal inom bygg och entreprenad
  • Ändring och tilläggsarbeten och vilka krav som ställs för ÄTOr
  • Betalningssvårigheter, rekonstruktion, äganderättsförbehåll och konkurser
  • Upphandling, ramavtal och offentlig upphandling
  • Kollektivavtal och andra arbetsrättsliga frågeställningar i samband med bygg och entreprenad

Kursen i entreprenadrätt hålls vid två tillfällen under hösten, 3 oktober i Stockholm och 10 oktober i Göteborg.

Program

09:45 Kaffe och registrering
10:00 Start entreprenadrätt
12:00 Lunch
13:00 Fortsättning entreprenadrätt
16:00 Avslut

Pris
Medlem 1995 kr (ex moms)
Ej medlem 4995 kr (ex moms)

Anmälan Stockholm>
Anmälan Göteborg>

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk