En ny värld ställer nya och nyttiga krav på dig

DEBATT. Det är inte länge sedan nyheter om industrins orderingång gav de hetaste rubrikerna. Nu handlar det intressanta om vem som bäst möter kundernas behov. Allra helst kommunicerat genom en app i din smartphone.

Orderingång handlar om hur det går upp eller ner, men egentligen inte om något spännande. Själva begreppet orderingång känns lite passivt och som om någon annan har initiativet och talar på ett uträknat sätt om hur och vad som ska tillverkas. Det för även tankarna till volymer, massproduktion och rent av till lagerhållning. Det kanske inte är så konstigt att industrin inte lockar unga människor. Kanske är begrepp som orderingång helt förlegat i en tid som möter nya kundbehov och kundbeteenden oftare och oftare i din smartphone. I appen som inte fanns nyss, men som alla använder idag.

Att producera det kunden känner till är normalt inga problem för tekniker och ingenjörer, men att utveckla och tillhandahålla något som ska tillfredsställa kundens behov är något helt annat.

Är ”behoven” nya blir det ännu svårare. Ett exempel är bilen som för många är en naturlig produkt att äga, men där behovet bara är en transport vid rätt tillfälle. Ska bilen dessutom vara uppkopplad, självkörande, drivas med el, tillhöra en bilpool och helst ha olika storlek, räckvidd och utrustning beroende på typ av transport ställer det helt andra krav än på en traditionell bil. Kommer den dessutom att användas dygnets alla timmar istället för någon enstaka timme påverkar det valet av material och produktion.

För att tillfredsställa kunden behövs också mer än en fabrik. Hela behovet täcks bara om snabba mobilnät, betallösningar, logistik, servicetjänster och ett rätt dimensionerat antal transportörer (det kanske inte behöver vara en bil) finns på rätt plats vid rätt tillfälle. Allt baserat på en mängd information som sammanställs. Det digitaliserade samhället ställer helt nya krav.

Förändringarna går fortare och fortare, det som nyss bedömdes vara visioner är realiteter. Därför behöver alla som vill ha en roll i morgondagens samhälle jobba för att ha en plats i vad vi nu kallar det.

Många betonar skillnader mellan industri och tjänstebranscher. Men är det inte redan nu svårt att se var gränsen går, och vilken bransch skulle klara sig utan den andra?

För att tillfredsställa kundernas krav, eller egentligen behov, behöver allt fler förstå dem. Reflektera över att mer än 80 procent av utveckling en i en personbil gjorts av underleverantörer. För att få ihop en slutprodukt som kunderna vill ha krävs ett rejält nätverk av kompetenser ända ner på detaljnivå för att det ska lyckas, men hur får vi rätt kompetens på rätt plats?

När Sinf gör sin kvartalsvisa undersökning Underleverantörsbarometern är det ett svar vi snart kan ge i förväg. Nästan oavsett konjunktur anser ungefär hälften av företagen att det är brist på utbildad arbetskraft. Svaret säger att man inte hittar rätt personer. Men tänk om det inte är brist på utbildad arbetskraft.

Företagen kanske letar på fel ställen, söker kompetens som man redan har istället för kompetens som kompletterar eller är företagen inte tillräckligt duktiga på att sälja in sig som en utvecklande arbetsplats. Kanske är det dags att vi själva i industrin är lite vidsyntare, lite modigare och lite mer öppna för nya tankar och kunskap som kan hjälpa oss att förstå hur våra kunder vill ha sina behov tillfredsställda.

Anders Ekdahl
f.d. VD för Svensk Industriförening Sinf

Publicerad i Verkstäderna

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk