En hållbar utveckling – ett hållbart företagande

Med stora steg närmar vi oss år 2030. Det uppsatta året då svenska företag ska ha nått FN:s klimatmål. Men vad vet våra medlemsföretag om klimatmålen och hur kan företagen och Sinf tillsammans arbeta med detta?

En hållbar utveckling – ett hållbart företagande

Med stora steg närmar vi oss år 2030. Det uppsatta året då svenska företag ska ha nått FN:s klimatmål. Men vad vet våra medlemsföretag om klimatmålen och hur kan företagen och Sinf tillsammans arbeta med detta?

Sinf tar nu tempen på medlemmarna om Agenda 2030 i kvartalsbarometern och ställer frågan om hur våra företag arbetar med detta idag. Vi på Sinf kommer nu fokusera lite extra framöver på Agenda 2030 och är väldigt intresserade av hur ni företagare arbetar med dessa mål och om det finns några företagssjälar som brinner lite extra för Agenda 2030. Målsättningen är att kunna vara länken mellan företag och beslutsfattare och driva de frågorna som är aktuella och kunna bistå med den kunskap som behövs för ert arbete framåt.

Planen för Agenda 2030 antogs av FN:s länder 2015 och i företagsvärlden har detta märkts genom nya certifieringar, sortering- och återvinningskrav och stränga miljöregler. Många företag har enkelt ställt om i produktion medan andra fått riktiga problem. Ibland har reglerna inte riktigt fyllt sitt syfte utan skapat mer jobb och ändå inte fått effekt. Miljöarbete kan vara riktigt svårt kan konstateras.

Regeringen utvecklar regler och jobbar hårt med att få till förändringar inom alla områden för att nå FN:s 17 klimatmål. Ingen fattigdom, ingen hunger, god utbildning, rent vatten och fred är för oss svenskar redan självklart. Men hur går det med utveckling av målen mot hållbar energi, hållbar industri, hållbara städer och hållbara ekosystem. Frågan är inte längre när vi ska påbörja detta enorma arbete utan hur.

Vi på Sinf kommer nu fokusera lite extra framöver på Agenda 2030 och är väldigt intresserade av hur ni företagare arbetar med dessa mål och om det finns några företagssjälar som brinner lite extra för frågorna. Målsättningen är att kunna vara länken mellan företag och beslutsfattare och driva de frågorna som är aktuella och kunna bistå med den kunskap som behövs för ert arbete framåt.

Har du tips, erfarenheter eller vill dela med dig av hur ert Agenda 2030 arbete fortlöper på ert företag, kontakta Jennie Nilsson, bolagsjurist på Sinf AB. Jennie.nilsson@sinf.se

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk