Ai,Tech,,Businessman,Show,Virtual,Graphic,Global,Internet,Connect,Robot

Var så specifik som möjligt - En bra prompt minskar risken för fel

ChatGTP och andra verktyg svarar dig som du frågar. Men hur ställer du de mest effektiva och genomtänkta frågorna? Du måste ställa rätt frågor, i rätt sammanhang, på rätt sätt och i rätt ton med en noggrann formulering som kombinerar tydlighet precision och relevans.

AI ger dig svar på dina frågor, men kvaliteten på svaren beror väldigt mycket på hur du ställer frågan – eller rättare sagt hur du formulerar dig i din prompt. Prompten är din uppgiftsinstruktion och anges i form av en kort mening eller fråga som anger ämne och sammanhang. Det svar du får är utifrån din prompt. Detta skriver PC tidningen, och vi återger några tips.

Fråga mer exakt och få bättre prompts

Uttryck din prompt på ett enkelt och begripligt sätt för att undvika onödig komplexitet. Använd ett tydligt språk och undvik komplicerade meningsbyggnader när du anger vilken typ av svar du vill ha.

Var tydligt med om du vill ha ett kort och koncist svar, eller en mer djupgående förklaring. Du kan också be om ett svar på till exempel 200 eller 3000 ord. Och du behöver inte fråga ChatGPT snällt, den fungerar faktiskt bättre med direkta och exakta kommandon.

Så blir din prompt bättre

En mer specifik och konkret prompt ger ett bättre, mer personligt och mindre svepande svar. Undvik svävande prompter som ”Ordna ett program i Barcelona på sommarlovet. Vi är borta i en vecka och vill simma och äta”.

Ett mycket bättre svar får du om du istället skriver “skapa ett program för 7 dagar i Barcelona. Vi är 6 vuxna personer. Vi är intresserade av konst och kultur, vill besöka en vingård utanför staden och gillar att bada på orörda stränder.

Du kan ställa följdfrågor på svaren och justera dina uppmaningar. ChatGPT förstår hur man hanterar en konversation. Om du fått ett mycket långt och tekniskt svar på en fråga som du har ställt, kan du skriva: “Svara kortare och mer koncist” eller “Förklara det så att ett 10-årigt barn kan förstå det” så vet ChatGPT vad den behöver för att svara mer koncist.

Det är alltid möjligt att välja ett antal olika riktningar för ChatGPT att röra sig i när den har svarat. Du kanske vill att den ska svara längre, mer tekniskt eller kanske på ett mer humoristiskt sätt.

Ställ frågan på ett annat sätt i din prompt

Om du inte är nöjd med det svar du fick kan du behöva ställa frågan på ett annat sätt. Vissa sätt att ställa frågor fungerar bättre än andra. Ofta handlar det om att ge mer sammanhang så att ChatGPT bättre kan förstå vilken riktning du vill ta.

Du kan också låta ChatGPT korrigera svaret genom att föra en dialog med AI:n och fråga ifall AI:n tycker att något saknas och be AI:n både motivera ändringarna och dessutom ge ett nytt förslag utifrån dem. Det är möjligt att skapa ett nytt eller annorlunda svar hur många gånger som helst.

En prompt behöver inte vara en fråga. Du kan enkelt ge ett kommando som inte är i form av en fråga. Den kan till exempel börja med ord som: Förklara, beskriv eller analysera.

Berätta vilken typ av svar du vill ha

ChatGPT kan svara på många olika sätt, både när det gäller innehåll, ton och form. Beskriv helt enkelt i din prompt vilken typ av svar du vill ha. Några exempel nedan, du kan be om en:

  • Lista för att snabbt sammanfatta en stor mängd information.
  • Programkod, ganska praktiskt om du inte har kunskaperna själv.
  • Frågesport, skriv in vad du vill att den ska handla om.
  • Budget, tydligt beskrivet i en tabell.
  • Sammanfattning av en text eller en serie punkter.
  • Checklista, exempelvis för att packa inför en semesterresa.

Var kritisk när du granskar dina svar

AI-språkmodellerna är fortfarande under utveckling och du kan inte vara 100 procent säker på att de svar du får är korrekta. Språkmodeller tenderar att hitta på ett svar i stället för att ge upp om de inte kan lösa problemet. Enligt experter hallucinerar de när de hittar på händelser eller detaljer som aldrig har hänt eller fyller i luckorna själva om de inte vet bättre.

Du bör därför alltid vara kritisk till de svar du får från en AI-språkmodell som ChatGPT eller Gemini. Ibland är det en bra idé att dubbelkolla fakta för säkerhets skull. Kanske genom att begära att ChatGPT ger dig källhänvisningar på sin information.

En bra och korrekt prompt minskar risken för fel. Så det är ett bra ställe att börja på. Och det enklaste av råd är fortfarande: Var så specifik som möjligt. Det kommer du långt på.

 

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk