Fast,Running,Electricity,Meter,-,Electricity,Consumption,Concept

Elräkningsakut föreslås

Regeringen ställer ut statliga lån till elbolag för att de ska kunna erbjuda avbetalningsplaner till sina kunder som inte har möjlighet att betala hela elräkningen – både företag och hushåll.

Huvudfokus är att få ned elkostnaderna, uppger finansminister Mikael Damberg. Elräkningsakuten är ett led i arbetet för att öka tryggheten för de som är oroliga för skenande elpriser i vinter.

Förhoppningen är att det aviserade högkostnadsskyddet, som kommer att omfatta sammanlagt upp till 90 miljarder det kommande året, kan börja betalas ut så snart som möjligt. Men fram till dess är det viktigt att elkunder erbjuds en möjlighet att skjuta upp delar av betalningen.

Målet är att få de statliga lånen till elbolagen på plats så snabbt som möjligt och säkerställa att lånen kommer de elkunder till del som behöver det. Mer detaljerad information aviseras till nästa vecka.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk