Fast,Running,Electricity,Meter,-,Electricity,Consumption,Concept

Elnätsavgifterna höjs

Elbolagen har tidigare varnat för förhöjda avgifter gällande elnätet, Ellevio höjde sina avgifter 1 oktober och Öresundskraft har gått ut med en höjning från 1 januari 2023. 

Den elnätshöjning Öresundskraft aviserat träder i kraft den 1/1 2023 och blir mellan 11 och 40% för både våra privat- och företagskunder. Snitthöjningen blir 16% men med stora variationer mellan kundgrupper.

Samtidigt uppger Öresundskraft att höjningen av Elnätsavgiften inte innebär någon vinst för dem. Avgifterna justeras bara för att täcka kostnaderna.

-Att i detta läget höja nätavgifterna ser vi på Sinf som anmärkningsvärt i det trängda läge som många företag befinner sig med anledning av de höga elpriserna. Vi kommer fortsätta att bevaka detta och återkoppla till er säger Sinfs vd Sanna Arnfjorden Wadström

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk