Justice,And,Law,Concept.male,Judge,In,A,Courtroom,With,The

Effektivare överprövning av offentlig upphandling

Regeringen föreslår effektivare överprövning av offentliga upphandlingar. Syftet är framför allt att domstolsprocessen i målen ska bli snabbare och mer förutsägbar.

Enligt förslaget ska det införas ett lagstadgat skyndsamhetskrav och regler som begränsar parternas möjligheter att efter en viss tidpunkt i domstol åberopa bland annat nya fel och brister i upphandlingen.

Syftet är att effektivisera domstolsprocesserna vid offentlig upphandling. Handläggningen i dessa mål ska gå snabbare och det ska bli mer förutsägbart vilka frågor som domstolen kommer att pröva i målet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk