Increasing,Money,Coin,Stack,Concept.,Hourglass,And,Time

Effektivare bolagsregistreringar online

Tidsfristen för Bolagsverkets handläggning av onlineregistreringar av aktiebolag ska bli kortare. Det är en av flera konsekvenser av ett regeringsbeslut.

Regeringens beslut innebär genomförande av ett EU-direktiv om digitalisering inom bolagsrätten. Syftet med direktivet är bland annat att möjliggöra registreringar online av aktiebolag och filialer på nationell nivå och gränsöverskridande inom EU.

Bolagsverket kommer därmed i större utsträckning än i dag behöva tillhandahålla mallar för bolagsbildning. Tidsfristen för Bolagsverkets handläggning av aktiebolag som registreras online ska också kortas.

Förordningsändringarna träder i kraft som svensk rätt den 1 augusti 2022.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk