Blurry,Of,Auditorium,For,Shareholders',Meeting,Or,Seminar,Event,,Many

Digitala stämmor föreslås bli permanent

Regeringen föreslår i en proposition att det ska bli möjligt för aktiebolag och ekonomiska föreningar, inklusive bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar, att hålla stämmor digitalt.

Regeringen föreslår att aktiebolag och olika typer av ekonomiska föreningar, däribland bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar, ska kunna genomföra sina stämmor online. Justitieminister Gunnar Strömmer menar att tekniken idag tillåter att stämmor hålls på ett bra sätt digitalt, det blev tydligt under pandemin då det var tillåtet enligt en temporär lag (som upphörde efter 2022). Regeringen vill med sitt förslag göra möjligheten permanent.

Förslaget ger bolag och föreningar större flexibilitet att välja det mest lämpliga formatet för sina stämmor samtidigt som det kan minska vissa kostnader som för resor och lokaler. I förslaget understryks att det ska vara upp till aktieägare och medlemmar att besluta om digitala stämmor ska hållas, genom att inkludera detta i stadgar eller bolagsordning. Förslaget ger även möjligheten för företag att hålla digitala stämmor under särskilda omständigheter, även utan specifikt stöd i stadgar eller bolagsordning.

Den nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk