Tax,E,Invoice,Document,Software,And,Digital,Transformation

Kravet på att spara räkenskapsinformation på papper avskaffas

Regeringen har beslutat om ett förslag att avskaffa kravet på att spara räkenskapsinformation i original. Det kommer att innebära stora kostnadsbesparingar för företagen, som ska kunna spara räkenskapsinformationen digitalt.

Kravet på att spara räkenskapsinformation på papper innebär onödig administration och kostnader för många företag. Förslaget innebär en avsevärd förenkling och en konkurrensmässig för­bättring. Det är enligt regeringen också en av de största regelförenklingarna de senaste årtiondena. Detta uppges sänka regelkostnaderna med nästan 4 miljarder årligen.

Den digitala utvecklingen har gjort det möjligt att bevara kvitton, fakturor och pappersmaterial i bokföringen digitalt istället för i pappersformat. Enligt förslaget ska pappersmaterial med räkenskapsinformation bara bevaras till dess att informationen överförts i digital form. Därefter kan det kastas.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

 

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk