André_Hanes_bolagsjurist_Sinf

”Den största utmaningen är oförutsägbarheten”, möt André Hanes, bolagsjurist.

André Hanes är nyanställd bolagsjurist på Sinf.  Han servar Sinf:s medlemmar i alla tänkbara juridiska frågeställningar som kan uppstå i en affärsverksamhet och med tyngdpunkt på bolagsjuridik. André hjälper till både i den initiala beslutsprocessen med att bedöma olika handlingsalternativ men kommer ofta in när faktiska problem föreligger som behöver lösas på momangen. Här ingår också tjänster som direkt kan skräddarsys för medlemmen. 

André har till exempel mycket lång erfarenhet av att arbeta med frågor kring krav, inkasso och obeståndsjuridik, något som 2023, kan betyda förtroliga samtal från oroliga medlemmar som har problem med utestående fodringar.   

-Det bästa är att kontakta mig för att få en första bedömning av hur vi kan hjälpa till. Varje kund är individuell. Jag fungerar mycket som bollplank för företagare, där de får snabb och kvalificerad hjälp med alla möjliga frågeställningar som dyker upp i affärsverksamheten. De få frågor vi inte själva hanterar kan vi oftast referera till duktiga samarbetspartners och Sinf blir därigenom lite som en ”one-stop shop för företagare”, menar André.  

På frågan om ett lyckat exempel från verkligheten, berättar André om en medlem som nyligen fick en förfrågan om att leverera till ett stort amerikanskt företag. Det amerikanska bolaget ville gärna se en offert, men innan det, krävdes en Code of Conduct (etisk kod) på plats som det amerikanska bolaget först behövde godkänna.  

-Eftersom vår medlem inte alls hade detta och det var bråttom, så kontaktade de mig. Inom loppet av några timmar tog jag fram en etisk kod på engelska som gällde för deras typ av verksamhet, berättar André.  

Medlemmen fick nu den specifikt efterfrågade skriftliga etiska koden tillsammans med instruktioner för hur den skulle aktiveras i god tid innan mötet med amerikanerna. Allt slutade gott, medlemmen fick ordern då de givetvis till en början hade attraherat amerikanarna med sina produkter, men utan den etiska koden så hade det inte gått vägen.

-Det här exemplet visar dels på vår flexibilitet och snabbhet, dels den stora utmaningen varje dag, som är oförutsägbarheten. Ett företags frågeställningar kan ha en otrolig bredd och nivåskillnad, vilket samtidigt gör mitt arbete väldigt roligt och stimulerande, avslutar André. 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk