Datainspektionen inleder granskning av Google, SL och brandstationer i Östra Skaraborg

Det har nu gått en tid sedan nya dataskyddsförordningen, GDPR, började gälla och allt eftersom tillkommer vägledande information om hur GDPR ska tillämpas.

Datainspektionen har beslutat att inleda tillsyn mot Google där syftet är att granska hur Google samlar in och använder platsdata från användare av Android-telefoner. Detta efter att Datainspektionen mottagit ett klagomål från konsumentorganisationen Sveriges Konsumenter. Frågan är inte unik för Sverige utan har lyfts av flera olika europeiska konsumentorganisationer och kan potentiellt beröra en stor mängd personer.

Datainspektionen har även inlett granskningar kring hur SL och flertalet brandstationer i östra Skaraborg har använt sig av kameror. I SL:s fall rör granskningen de kroppsburna kameror som biljettkontrollanter ska börja använda på försök i Stockholms lokaltrafik. Kamerorna spelar in både bild och ljud och kan därför potentiellt fånga känsliga uppgifter som inte är relevanta för syftet med kamerorna.

I östra Skaraborg har ett antal brandstationer haft kameror i utrymmen där brandmännen byter om vid utryckning. Dessa kameror ska enligt uppgift filma dygnet runt och personal ska ha filmats helt avklädda. Datainspektionen vill därför se hur räddningstjänsten resonerat kring bevakningen, om man har laglig grund för denna personuppgiftsbehandling och om det finns mindre integritetskänsliga lösningar man kunde ha använt sig av istället.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk