Datainspektionen har påbörjat granskningar för kontroll av efterlevnad av GDPR

Sammanställning av resultatet från granskningen av dataskyddsombud i offentlig och privat sektor finns nu tillgängligt. Datainspektionen har konstaterat brister i cirka 14 procent av de strax över 400 verksamheter som ingått i granskningen. Det är en marginell skillnad i efterlevnaden av reglerna mellan myndigheter och privata aktörer. Av totalt 66 tillsynsärenden har Datainspektionen beslutat att ge reprimander i 57 fall. I två fall har tillsynsobjekten fått ett föreläggande och sju fall har avslutats utan åtgärd.

Se hela sammanställningen här: https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/ovrigt/2018-10-23-dso-granskning.pdf

Datainspektionen har även meddelat att man inleder ett antal nya granskningar under hösten, främst kring hanteringen av samtycken samt var gränsen för personuppgiftsansvaret går i förhållande till extern drift av IT-system.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk