Magnus Lindström, chefsförhandlare, och Sanna Arnfjorden Wadström, vd

Brister i LAS-processen – Lagrådets kritik ger Sinf rätt

Sinf uttalade tidigt att det var beklagligt att en stor del av Sveriges företagare inte fick vara med och påverka den nya LAS-lagstiftningen. Lagrådet gör nu samma bedömning och kritiserar hur lagstiftningsprocessen i den så kallade LAS-överenskommelsen har gått till.
-Nya LAS skulle kunna ha stor potential att förändra och förbättra förutsättningarna för framtidens företag. Istället blir den nya lagstiftningen en ordlek med små skillnader för företagen. Den nya lagstiftningen är otillräcklig och har stora brister menar Sinfs chefsförhandlare Magnus Lindström och VD Sanna Arnfjorden Wadström.

Regeringens Lagråd kritiserar hur lagstiftningsprocessen i den så kallade LAS-överenskommelsen, som ligger till grund för det lagförslag som har granskats, har gått till. Lagrådet skriver 

”Ett syfte med beredningen av ett lagstiftningsärende är att det ska bli allsidigt belyst. Från den synpunkten inger detta ärende betänkligheter.” 

Kritiken anses allvarlig. Det är bara de största organisationerna på arbetsmarknaden som har fått ett avgörande inflytande på lagförslagets utformning.  

Magnus Lindström var tidigt ute med att uttala att det var anmärkningsvärt att fristående arbetsgivarorganisationer helt och hållet lämnats utanför det viktiga arbetet. Han uppgav då att Sinf ansåg det beklagligt och att Sinf var väldigt främmande inför att utan sedvanlig lagstiftningsprocess, med nyanserade överväganden, överföra en kollektivavtalslösning till lagstiftning. 

Nu får alltså Magnus Lindström alltså bekräftelse från Lagrådet, som rent faktiskt uttalar samma sak.  

Sanna Arnfjorden Wadström avslutar med att belysa de stora förändringar som företagen genomgår just nu. Företagen gör månad för månad stora framsteg i sin teknikutveckling samtidigt som de brottas med komponentbrist, höga elpriser, leveransproblematik och höga inköpspriser. Allt detta har företagen i sin vardag samtidigt som LAS görs om och den nya lagstiftningen utropas som historisk. Men skillnaderna är marginella och bidrar inte tillräckligt till de viktiga områden som krävs för att hjälpa företagen till tillväxt. Vi står inför historiska förändringar i svensk arbetsmarknad och de svenska jobben. Detta påskyndas av såväl corona- som Ukrainakrisen. Det är dags att ta ett större grepp och våga göra stora förändringar för att förändra svensk arbetsmarknad. 

Vi lever ju i en tid där människors lika värde är högaktuell. Att i denna tid skilja på arbetare och tjänstemän skapar onödiga klyftor på arbetsplatser. På en modern anläggning är produktionsjobben ofta högteknologiska. Att se alla som en enhet skulle stärka laget på varje arbetsplats och stärka konkurrenskraften. Det är fundamentala förändringar som behövs avslutar Sinfs VD Sanna Arnfjorden Wadström. 

Lyssna även på Dagens Ekos rapportering.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk