Brist på arbetskraft hotar tillväxten

PRESSMEDDELANDE
17 augusti 2017

Rekordmånga svenska underleverantörer vill nyanställa. Det finns emellertid ett problem; det saknas arbetskraft. Det visar Underleverantörsbarometern som presenteras av Svensk Industriförening Sinf i Anderstorp i dag.

– Det är faktiskt så illa att bristen på utbildad arbetskraft hotar industrins tillväxt. Att 92 procent upplever någon typ av högkonjunktur är naturligtvis glädjande, men vi måste kunna förvalta den, säger Anders Ekdahl f.d. VD Svensk Industriförening Sinf.

Det råder full fart i såväl försäljning som produktion hos svenska underleverantörer. Två av tre underleverantörer, 64 procent, ökar omsättningen och 58 procent förväntar fortsatt ökad orderingång under innevarande kvartal. Därtill upplever 92 procent att det är någon typ av högkonjunktur. Även om konjunkturen är fortsatt stark, är det bristen på utbildad arbetskraft som bekymrar. Ändå är det rekordmånga underleverantörer som planerar att anställa, men det har aldrig varit så stor brist på utbildad arbetskraft som nu.

Det visar Underleverantörsbarometern som presenteras av Svensk Industriförening Sinf i Anderstorp i dag.

– Nu lider industrin av ett utbildningssystem som inte levererat på många år. Bristen på utbildad arbetskraft hotar industrins tillväxtmöjligheter. Så säger var fjärde underleverantör. Visst går det att automatisera mer, men vi kan inte utvecklas utan kvalificerad kompetens. Det måste till mer innovativa och praktiska lösningar för att skapa fler medarbetare. En uppgift som politikerna hittills gått bet på, menar Anders Ekdahl, f.d. VD Svensk Industriförening Sinf.

Den återkommande frågan om bristande tillgång på utbildad arbetskraft anges nu som ett direkt hot mot underleverantörernas tillväxt. På frågan om vilka de största hindren för företagets tillväxt är, toppar tillgång till kompetent personal, vilket 24 procent svarat. Bara på ett år har andelen företag som anger att det är problem med att hitta kompetenta medarbetare ökat från 42 procent till 58 procent.

Konjunkturmässigt ser det bra ut för underleverantörerna. 92 procent anger att de befinner sig i någon typ av högkonjunktur. Nära vart fjärde företag planerar att anställa och bara 1 procent att säga upp personal, den lägsta andelen på 10 år.

– När vi jämför med den senaste 10 årsperioden är dagens Underleverantörsbarometer på flera sätt av rekordkaraktär. Det har aldrig varit fler som planerat anställa eller färre som planerat att säga upp. Den upplevda bristen på utbildad arbetskraft är tyvärr den högsta. Omsättningsökningen och den förväntade orderingången ligger på höga och stigande nivåer. Sett över samma 10 års period har underleverantörerna rest sig från konjunkturraset 2009, hanterat konkurrens från lågprisländer, brottats med allt längre betalningstider och under senare år försämringar för företagare. Stora delar av industrin är verkligen näringslivets hjältar, resonerar Anders Ekdahl, f.d. VD Svensk Industriförening Sinf.

Ytterligare fakta från Underleverantörsbarometern:

64 procent av underleverantörerna har ökat sin omsättning andra kvartalet 2017 jämfört med 57 procent föregående kvartal.
58 procent av företagen bedömer att orderingången ökar under tredje kvartalet 2017 vilket kan jämföras med 57 procent inför det andra kvartalet
58 procent av företagen ser tillgången på utbildad arbetskraft som ett problem. Detta att jämföra med 55 procent i förra underleverantörsbarometern.
Andelen underleverantörer som planerar att öka sin personalstyrka under andra kvartalet ökar från 29 procent till 38 procent. Andelen som planerar att säga upp har minskat från 4 procent till 1 procent.

I Underleverantörsbarometern mäter Sinf kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag. Sinf har cirka 1 200 medlemsföretag.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk