Behöver du investera i ny produktionsutrustning för att öka din export? Är du underleverantör till ett svenskt exportföretag där slutprodukten säljs utomlands?

För att hjälpa fler små och medelstora företag och underleverantörer att öka sina affärsmöjligheter, har EKN nu tagit fram ytterligare en garanti, garanti för investeringskrediter. Garantin underlättar för dig som exporterar samt för dig som är underleverantör till exporterande företag att få finansiering hos banken eller finansbolaget för investeringar i produktionsanläggningar och maskiner.

Garantin är avsedd för små och medelstora företag samt underleverantörer, och en förutsättning är att en väsentlig del av det exporterande företagets omsättning utgörs av export av svenska varor eller tjänster. Garantin täcker hälften av krediten och utökar därmed kreditgivarens möjlighet att erbjuda mindre företag kredit.

Kontakta gärna Robert Wickman på EKN för mer information. Han finns på tel 08-788 00 04, mail robert.wickman@ekn.se . Du kan också läsa mer om EKN:s olika garantier på www.ekn.se

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk