Behöver du hjälp med materialbristen?

Behöver du hjälp med materialbristen?

Sinf, Make Trade och Kista Business Network lanserar ett samarbetsprojekt med stöd från Tillväxtverket där digitala internationella tjänster och en internationell helpdesk står i centrum för att hjälpa medlemsföretagen. Make Trade kommer att bidra med de 140+ kvalitetssäkrade internationella experter och konsulter som finns i över 119 länder i världen, som man samlat på plattformen www.swedenonthego.se.*

– Sinf har många ägarledda företag som utgör ett viktigt kitt i den svenska industrin. Många företag har byggt upp en exportverksamhet genom att vara underleverantörer till stora svenska industriföretag. Nu behöver de bredda sig internationellt genom att hitta nya vägar att få fram material både kort men också lång siktigt. Det gäller att hitta nya egna direkta distributionskanaler för att bl.a. hitta vägar ur den akuta materialbristen. Där kan expertis från 119 olika länder vara till mycket stor hjälp. Många företag har mött stora problem under Corona då leveranskedjor och logistik slagits sönder. För att konkurrera internationellt behöver man också bli bättre på digitalisering både vad gäller arbetssätt och internationell marknadsföring men inte minst att hitta nya säljkanaler ute på marknaden, säger Sinfs VD Sanna Arnfjorden Wadström

Behöver du expertishjälp i export- och importfrågor? Klicka på knappen nedan för att bli kontaktad.

*stödet innefattar Sinf, MakeTrade och Kista Business Network. Vid djupare stöd som tillexempel etablering på internationell marknad, kan extra kostnad tillkomma.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk