Concept,Of,Finding,Solution.,From,Below,Of,Company,Workers,Assembling

Bättre förutsättningar för företagsrekonstruktioner

Regeringen föreslår en ny lag om företagsrekonstruktion, för ett mer effektivt och ändamålsenligt förfarande vid rekonstruktioner. Förslaget innebär bland annat att varaktiga avtal ska få sägas upp i förtid.

Företag som i grunden är livskraftiga men som har drabbats av ekonomiska svårigheter måste få hjälp att rekonstruera sin verksamhet innan krisen har blivit så djup att det blir fråga om en konkurs. Därför föreslås bland annat att en rekonstruktionsplan innehållande alla nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med de ekonomiska problemen ska kunna fastställas med bindande verkan.

Förslaget innehåller också en skärpning av det så kallade livskraftstestet som används för att bedöma chanserna till fortsatt verksamhet. Den som är i rekonstruktion ska få rätt att säga upp varaktiga avtal i förtid, som exempelvis ett kostsamt hyresavtal.

Enligt förslaget ska också kraven på rekonstruktörerna skärpas och de ska ställas under tillsyn. Slutligen innebär förslaget att det skapas förutsättningar att koncentrera handläggningen av rekonstruktionsärenden till färre tingsrätter än i dag och att EU:s insolvensdirektiv genomförs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk