Avtalsrörelsen 2020

Avtalsrörelsen 2020

Just nu pågår en omfattande avtalsrörelse på svensk arbetsmarknad. Nästan 500 kollektivavtal som berör 2,8 miljoner anställda ska förhandlas om.

Merparten av avtalen löper ut den 31 mars. Det så kallade märket för lönekostnaderna sätts av parterna inom industrin där förhandlingarna just nu gått in i den s k ”OpO -månaden”. OpO är de opartiska ordföranden som enligt Industriavtalet har till uppgift att styra och följa avtalsförhandlingarna. OpO lämnade den 10 mars en skiss på ett treårigt avtal som arbetsgivarparterna accepterat men som facken inom industri vill fortsätta att förhandla om. Facken inom industrin tidigare överlämnade yrkanden var lönehöjningar om 3 procent.

Osäkerhetsfaktor i och med coronaepidemin

En stor osäkerhetsfaktor just nu är den pågående coronaepidemin och dess påverkan på svensk ekonomi. Avtalsrörelsen kan komma att skjutas upp och då kommer istället rådande avtal att förlängas. Om Teknikföretagen och facken inom industrin, trots den djupa osäkerheten kring de ekonomiska förutsättningarna, lyckas komma överens om ett avtal före den 31 mars så är Sinfs förhandlingar med IF Metall planerade att starta den 28 april. Våra avtalsyrkanden kommer att växlas med facket den 17 april.

Förhandlingarna kommer att ledas av Sinfs nye chefsförhandlare Magnus Lindström. Om du har frågor om avtalsrörelsens kan du kontakta Magnus direkt på 08-440 11 83.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk