Avtal på 6,5 procent under tre år

Fredagen den 31 mars slöt parterna inom industrin ett nytt löneavtal, som löper i tre år. Löneökningarna blir 2 procent per år. Dessutom ökar avsättningen till delpension och flexpension med 0,2 procent i år och 0,3 procent 2019. Värdet, nivåhöjningen, är 6,5 procent under de tre åren.

Avtalet innehåller en låglönesatsning enligt den modell som beskrivs i LO-samordningen. Utformningen skiljer sig mellan avtalsområdena. Men löner som understiger 24 000 kronor i månaden bidrar med en högre procentsumma till lönepotten än löner över 24 000 kronor.

Denna satsning ingår i avtalsvärdet på 6,5 procent.

I avtal med individgaranti finns den regeln kvar. För IF Metall och Unionen är det sammanlagda värdet på individgarantin 870 kronor under de tre åren.

På Unionens och Sveriges Ingenjörers område har ett nytt avtal om beredskap tecknats. Det ger en högre ersättning om tjänstemannen måste inställa sig på arbetsplatsen och en lägre om man kan utföra uppdraget hemifrån.

Avtalsperioden är således tre år och sträcker sig fr.o.m. den 1 april 2017 t.o.m. 31 mars 2020.

Det kommer att dröja ytterligare en tid innan avtalsinformation för resp. avtalsområde kommer att utskickas.

Beträffande Sinfs avtal med IF Metall – Industriavtalet upphör det att gälla först den 31 maj 2017 vilket innebär att avtalet löper på ytterligare en tid.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk