Avskaffande av arbetslivsintroduktion

Arbetslivsintroduktion (ALI) infördes år 2010 för personer som utförsäkrats från sjukförsäkringen. I och med att den bortre gränsen i sjukförsäkringen avskaffas från och med den 1 februari 2016 (se “Bortre gränsen i sjukförsäkringen avskaffas”), är det logiskt att också det arbetsmarknadspolitiska programmet ALI upphör.

Ikraftträdande
Riksdagsbeslutet innebär att det inte blir möjligt att påbörja ett deltagande i ALI efter den 31 januari 2016. För personer som före den 1 februari 2016 har påbörjat deltagande i ALI ska det dock vara möjligt att fullfölja programmet.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk