Ny autom smaland

Nytt inom automation

I torsdags gick Automation Smålands årskonferens av stapeln. Nästan 200 spjutspetsar inom automation träffades i Hillerstorp. Den årliga konferensen har utvecklats till en inspirationskälla med de senaste nyheterna inom området. I år lyftes framtidens industrier med agila arbetssätt, elkris, flexibla anläggningar och möjligheter att spara el.

Automations Smålands årskonferens är en stor inspirationskälla för det senaste inom automationsområdet, och leds i många fall av spjutspetsar inom Svensk industri. Vid årets konferens fick vi ta del av hur framtidens industrier kan se ut med agila arbetssätt och flexibla byggnationer, enkla att flytta och förändra. Framtidens industri innehåller mycket sensorer där man även mäter och kan få larm när det är dags för underhåll i anläggningen. Nya flexibla trådlösa system med varierande frekvenser ökar säkerheten i anläggningarna och är smarta lösningar som uppskattas när vi på Sinf ser ökade intrång i företagens anläggningar och IT-system. Något våra jurister hjälper och stöttar i.

Elen är en stor utmaning för företagen. Det finns en stor frustration hos företagen och Sanna Arnfjorden Wadström höll en omvärldsanalys och möjligheterna trots vikande konjunktur och höga elpriser. Hon berättade om den stora frustration som många företag känner och svårigheterna i elsystemet med flaskhalsar i elnätet som bromsar transporten av elen från norra till södra Sverige och om den nedmontering av elen som gjorts de senaste tio åren utan några alternativa lösningar.

Sanna lyfte vikten av att planera för en långvarig elkris och tog upp många exempel på vad olika företag gjort för att spara och investera för att klara den långsiktiga elbrist som Sverige står inför. Nedan några exempel som togs upp som möjligheter som företagen jobbar med:

  • Mät för att hitta eltjuvar
  • Planera och hushålla med elen
  • Sänk värmen
  • Ta vara på och omfördela spillvärme från maskiner
  • Se över maskinell utrustning i standby läge
  • Se över tryckluft och fläktar
  • Införskaffa solceller
  • Byt belysning

Sanna lyfte också vikten av att utse en elsparansvarig som leder arbetet i jakten på eltjuvar i varje företag. Elspararbetet behöver coachas av ledning för att få genomslag och ledningen behöver lyfta ut informationen till hela medarbetargruppen. Det skapar ett engagemang hos medarbetarna och arbetslaget för att spara på el. Man lär sig också mycket man kan ta med hem till sitt eget hushåll.

Intresset för elspar är stort och finns hos de flesta, det är viktigt att ta vara på. Sanna lyfte också att elkrisen dessvärre ser ut att vara under ett antal år så det är viktigt att planera för det och göra kloka satsningar och också bidra i sin försäljning, varje företag bör se över sitt erbjudande. Det är viktigt att se vad man kan sälja eller erbjuda på elsparområdet. Kanske har just ert företag expertis och kunskap som kan hjälpa andra. Visa det och lyft den typen av lösningar fortsätter hon.

Andra affärsmöjligheter som lyftes var hållbarhet, kunskap och helhetslösningar. Samarbeten innehåller många möjligheter där flera företag tillsammans kan bidra med ett större erbjudande och en helhetslösning. Det ökar tryggheten och just trygghet är ett viktigt ord idag efter och i de kristider vi lever i avslutar Sanna Arnfjorden Wadström.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk