Automation är framtiden – Hög tid att investera

Pressmeddelande
18 maj 2018

En majoritet av svenska underleverantörer upplever fortfarande en högkonjunktur, men det finns en indikation på att den uppåtgående trenden börjar mattas av. Det visar Underleverantörsbarometern som idag presenteras av Svensk Industriförening Sinf på Elmia Produktionsmässor i Jönköping.

– Det är en överhettad marknad. Företagen går för fullt och det är svårt att hitta kompetent arbetskraft för att öka ytterligare i samma takt som vi sett de senaste åren, säger Joakim Norlén, VD för Svensk Industriförening Sinf.

Företagen har gått bra en längre tid och har därmed möjlighet att expandera. Det är dock en utmaning att hinna bygga ut och investera i nya maskinparker då trycket fortfarande är högt hos många underleverantörer. Ett stort tryck kräver en modernare produktionspark för ytterligare expansion och fokus på att hitta effektivare automationslösningar.

-På Elmia Produktionsmässor som pågår just nu kan man se morgondagens möjliga produktionslösningar, vilket inger hopp, säger Joakim Norlén.

Det råder fortsatt brist på arbetskraft och 26 procent av företagen förväntas anställa under innevarande kvartal. Den siffran har legat på över 30 procent de senaste fem kvartalen, så en nedåtgående trend kan noteras.

I frågan om positiv utveckling av företaget med hjälp av automation tror sju av tio företag att det är gynnsamt. Man tror på förbättrad lönsamhet, nya affärer och bättre arbetsmiljö.

– Automatisering av företagen är något man ser positivt på. I barometern kan man se att drygt häften av underleverantörerna planerar att investera i automation under det kommande året, berättar Joakim Norlén.

Betaltider är en fråga som Sinf fortsatt jobbar aktivt med då 60 procent av kunderna fortfarande kräver mer än 30 dagars betalningstid.

– Vi har en nära kontakt med Näringsdepartementet och jag hoppas att vi inom kort kan presentera en ny betalkod. En stabil ekonomi är en förutsättning för att företagen ska kunna fatta beslut och utveckla verksamheten. Underleverantörerna kan inte fungera som bank för sina kunder, menar Joakim Norlén.

När det gäller den framtida rekryteringen av nya medarbetare svarar 60 procent att den största utmaningen inom svensk industri är att locka unga människor till industrin. Medan 20 procent anser att den största utmaningen är att hitta rätt kompetens. De tror att den utbildningsform som kan lösa problemet framförallt är lärlings- och heltidsutbildningar.

– Det här är ju såklart ett stort problem för Sverige som industriland och för våra industrier. Företagen ska attrahera nya medarbetare, men det behöver också finnas utbildningar som lockar nästa generations medarbetare, säger Joakim Norlén.

Ytterligare fakta från Underleverantörsbarometern:

63 procent av företagen ser tillgången på utbildad arbetskraft som ett problem. Detta att jämföra med 59 procent i förra underleverantörsbarometern.
Hälften av underleverantörerna (50 procent) har ökat sin omsättning första kvartalet 2018 jämfört med 58 procent föregående kvartal.
42 procent av företagen bedömer att orderingången ökar under andra kvartalet 2018 vilket kan jämföras med 55 procent inför det första kvartalet 2018
Andelen underleverantörer som planerar att öka sin personalstyrka under andra kvartalet minskar från 31 procent till 26 procent. Andelen som planerar att säga upp har ökat från åtta procent till nio procent.

I Underleverantörsbarometern mäter Sinf kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag. Sinf har cirka 1 100 medlemsföretag.

För mer information, vänligen kontakta:
Joakim Norlén, VD för Svensk Industriförening Sinf, telefon 070-683 89 28, joakim.norlen@sinf.se

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk