Inför ansökan om stöd för korttidsarbete

Åttonde extra ändringsbudgeten lämnad

Den åttonde ändringsbudgeten innehåller bland annat flera förlängningar av stöd till företag, kommuner och regioner. De flesta av förslagen har kommunicerats tidigare.

I ändringsbudgeten föreslås att korttidsstödet och omställningsstöden förlängs till och med september 2021. Dessutom avsätts pengar för förlängningen av hyresstödet.

Bland förslagen finns också att SAS ska få krediter om 1,5 miljarder kronor och att det så kallade researrangörslånet utvidgas.

Ytterligare medel avsätts för både testning av covid-19 och genomförande av vaccineringen. Dessutom får Folkhälsomyndigheten medel för att förstärka informationsinsatserna. Kommunerna och regionerna föreslås få ytterligare medel för att täcka skyndsamma sjuktransporter med anledning av pandemin.

Regeringen bedömer att vaccinationstäckningen inte kommer att vara tillräckligt hög den 30 juni. Ersättning för karensdag, ersättning till riskgrupper, ersättning till egenföretagare, viss tillfällig föräldrapenning och läkarintygsfri tid förlängs därför till den sista september.

Även det tillfälligt slopade fribeloppet för studerande med studiemedel förlängs året ut.

Förslagen i denna  ändringsbudget omfattar åtgärder på cirka 21 miljoner kronor.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk