Christmas,Holidays,Composition,With,Gift,Boxes,On,Wooden,Background

Att tänka på vid julklappar och andra gåvor

Gåvor till anställda i ett företag – som exempelvis julklappar – kan i vissa fall vara skattefria. Vad är det då som avgör om gåvan är skattefri eller skattepliktig? Vi rätar ut frågetecknen.

En gåva som en arbetsgivare ger till en anställd är normalt skattepliktig enligt Skatteverkets regler. Undantagna är julgåvor, minnesgåvor och jubileumsgåvor, om marknadsvärdet inklusive moms understiger ett visst angivet belopp. Skattefriheten gäller alla typer av gåvor förutom pengar, dit räknas även checkar och presentkort som kan bytas mot pengar.

Gällande belopp inkomståret 2023

Gåvobeloppet är ett gränsbelopp, vilket innebär att hela gåvan beskattas om värdet överstiger de nedan angivna beloppen. För att gåvor ska vara skattefria får marknadsvärdet inte uppgå till mer än:
• 500 kronor inklusive moms för julgåva
• 1 500 kronor inklusive moms för jubileumsgåva
• 15 000 kronor inklusive moms för minnesgåva.

Vad gäller för julklappar 2023?

Julklappar till anställda är alltså skattefria om marknadsvärdet inte uppgår till mer än 500 kronor inklusive moms. Det betyder att arbetsgivaren inte behöver betala arbetsgivaravgift och att den ingående momsen är avdragsgill. Den anställde beskattas inte heller för gåvan.

Utöver beloppsgränsen behöver ytterligare krav uppfyllas för att gåvan ska vara skattefri. Den måste ges till alla anställda eller till en större grupp av anställda. Notera dock att de anställda inte behöver få en likadan gåva, men marknadsvärdet ska vara detsamma för alla gåvor.

Gåvan får inte bestå av kontanter eller presentkort som kan bytas till kontanter. Däremot är presentkort som kan bytas in mot en vara eller tjänst avdragsgilla.

Julgåvor till kund

Julgåvor till kunder är normalt inte avdragsgilla. Men mindre och enklare representations- och reklamgåvor som har direkt anknytning till verksamheten kan vara avdragsgilla om värdet inte överstiger 350 kronor inklusive moms, enligt en senare kammarrättsdom.

Jubileums- och minnesgåva

En jubileumsgåva kan ges till en anställd första gången i samband med att företaget firar 25-årsjubileum. Den kan därefter ges med 25-årsintervall, det vill säga när företaget firar 50 år, 75 år och så vidare.

En minnesgåva kan ges skattefritt till en varaktigt anställd (minst sex år i företaget) under förutsättning att någon av följande händelser inträffar:
• Den anställde når viss ålder (jämn födelsedag från och med att denne fyller 50 år).
• Efter en längre tids anställning, minst 20 år.
• När anställningen upphör.

Varje anställd kan ges en minnesgåva från samma arbetsgivare vid högst två tillfällen och det ena måste vara när anställningen upphör.

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk