Christmas,Holidays,Composition,With,Gift,Boxes,On,Wooden,Background

Att tänka på vid gåvor till anställda

Gåvor till anställda i ett företag – som exempelvis julklappar – kan i vissa fall vara skattefria. Vad är det då som avgör om gåvan är skattefri eller skattepliktig? Vi rätar ut frågetecknen.

En gåva som en arbetsgivare ger till en anställd är normalt skattepliktig enligt Skatteverkets regler. Undantagna är julgåvor, minnesgåvor och jubileumsgåvor, om marknadsvärdet inklusive moms understiger ett visst belopp. Skattefriheten gäller alla typer av gåvor förutom pengar, dit räknas även checkar och presentkort som kan bytas mot pengar.

Gällande belopp inkomståret 2022

Gåvobeloppet är ett gränsbelopp, det innebär att hela gåvan beskattas om värdet överstiger de nedan angivna beloppen. För att gåvor ska vara skattefria måste marknadsvärdet vara mindre än:

500 kronor inkl moms för julgåva

1 500 kronor inkl moms för jubileumsgåva

15 000 kronor inkl moms för minnesgåva.

Vad gäller för julklappar 2022?

Julklappar till anställda är alltså skattefria om marknadsvärdet är mindre än 500 kronor inklusive moms. Det betyder att arbetsgivaren inte behöver betala arbetsgivaravgift och att den ingående momsen är avdragsgill. Den anställde beskattas heller inte för gåvan.

Utöver beloppsgränsen behöver ytterligare krav uppfyllas för att gåvan ska vara skattefri. Den måste ges till alla anställda eller till en större grupp av anställda. De anställda behöver inte få en likadan gåva, men marknadsvärdet ska vara detsamma för alla gåvor.

Gåvan får inte bestå av kontanter eller presentkort som kan bytas till kontanter. Presentkort som kan bytas in mot en vara eller tjänst är avdragsgill.

Julgåvor till kund

Julgåvor till kunder är normalt inte avdragsgilla. Men mindre och enklare representations- och reklamgåvor som har direkt anknytning till verksamheten kan vara avdragsgilla om värdet inte överstiger 350 kronor inklusive mervärdesskatt, enligt en senare kammarrättsdom.

Jubileums- och minnesgåva

En jubileumsgåva kan ges till en anställd första gången i samband med att företaget firar 25-årsjubileum. Den kan därefter ges i 25-årsintervaller, när företaget firar 50 år, 75 år och så vidare.

En minnesgåva kan ges skattefritt till en varaktigt anställd (minst sex år) under någon av följande förutsättningar:

Den anställde når viss ålder (jämn födelsedag från och med att denne fyller 50 år).

Efter en längre tids anställning, minst 20 år.

När anställningen upphör.

Varje anställd kan ges en minnesgåva från samma arbetsgivare vid högst två tillfällen och det ena av dem måste i så fall vara när anställningen upphör.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk