Att tänka på om skada inträffar på utfört arbete

När någon påstår att du skadat den andres egendom är det oavsett vad som hänt, den som äger egendomen som ska anmäla skadan till sitt försäkringsbolag. Så fort du får vetskap om att ett skadeståndskrav kommer riktas mot dig ska du anmäla till ditt försäkringsbolag. Har du underentreprenörer som orsakat skada ska även de anmäla skadan till sitt försäkringsbolag.

  • Säkerställ bevisning (foton, vittnen, notera observationer mm)
  • Anmäl skada till försäkringsbolaget snarast. Ni har 1 år på er att anmäla från det att ni fått kännedom om skadan
  • Om den skadade egendomen har en egen försäkring skall den skadelidande själv anmäla skadan på sin försäkring
  • Underrätta eventuella underentreprenörer om att skada inträffat

Sist men inte minst – ta inte på er ett ansvar för en skada innan försäkringsbolaget har rett ut alla omständigheter.

Vill ni veta mer? Kontakta våra rådgivare:
Säkra Stenstaden AB
Tel: 060 61 25 30
stenstaden@sakra.se

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk