Året 2018

Digitalisering, automation, effektivisering och betaltider är ord som figurerat frekvent detta år. Spännande ord med stor innebörd som berör oss alla, inte minst mindre och medelstora företag där kompetens och likviditet är de viktigaste områdena för fortsatt expansion.

Att automatisera och effektivisera har sina utmaningar inte minst kunskapsmässigt för både automationsföretag och användare av produktionsutrustning. När möjligheterna för att samla data och maskinernas förmåga att fatta snabba beslut i produktionslinan ökar, så ökar också behovet av kunskap. Här finns det massor med nya spännande arbetstillfällen, men det kräver kompetens.

Det är fortsatt högtryck i industrin, det visar konjunkturenkäterna som Sinf har gjort under året. Däremot arbetar fler företag med att förbereda sig för en kommande minskning. Om och när den förväntade nedgången kommer är alldeles för tidigt att säga då prognos och inneliggande ordar fortfarande är goda.

Betaltider.se lanserades tidigare i år och där presenteras alla de stora bolag som hittills har undertecknat koden för att främja sundare betalningsvillkor i Sverige. Koden har tagits fram som ett underlag till självreglering av en rad storföretag som svar på Näringsdepartementets krav.

Under året har vi haft en del personalförändringar på Sinf. Två kära kollegor, Jessica och Camilla, har slutat sina anställningar under december och vi önskar dem all lycka i framtiden. I våras förstärkte vi organisationen med Patrick som ny bolagsjurist för att nu ha ett juristteam om fyra. Från och med den 7 januari börjar Matilda Widlund som ansvarig för marknad och sälj och ersätter därmed Benny som slutade i juni 2018.

Sinf vill önska alla medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År och ser fram emot ett framgångsrikt 2019.

Hälsningar,
Joakim Norlén, VD Sinf

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk