LAS-överenskommelsen genomförs

Arbetsrätten moderniseras 

Arbetsrätten reformeras genom att “partsöverenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd” genomförs. Regeringen presenterade idag bokstavsutredningens förslag.  

Den principöverenskommelse som Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal gjorde i december förra året mynnade ut i de förslag som presenterades på måndagen. 

För arbetsgivare innebär förslagen ökad flexibilitet och bättre möjlighet att anpassa kompetensen efter verksamhetens behov, och förutsägbarhet i olika steg i en uppsägningsprocess. Arbetstagare får mer förutsägbarhet i fråga om olika anställningsvillkor som övertidsmått och anställningsformer. 

Arbetsgivare får bland annat utökad möjlighet att göra undantag från turordningen och lägre kostnader vid uppsägning. Reglerna för uppsägning av personliga skäl blir tydligare och arbetsgivaren bär inte lönekostnaden vid tvister om uppsägning. Samtidigt blir det en bättre balans mellan arbetstagare med olika anställningsvillkor. Allmän visstid ersätts av särskild visstid, där anställningen snabbare övergår till en tillsvidareanställning. En ny reglering avseende omreglering av arbetstagares sysselsättningsgrad (så kallad hyvling) införs. 

Arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal kommer att få ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd. En ny offentlig omställningsorganisation inrättas vid Kammarkollegiet. Arbetsgivare som finansierar omställnings- och kompetensstöd genom en registrerad omställningsorganisation ska kunna få ersättning för detta. 

Ett offentligt omställningsstudiestöd införs för att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden. Studiestödet kommer för de allra flesta att motsvara 80 procent av lönen och yrkesaktiva kommer att få möjlighet att studera motsvarande ett år. 

Lagändringarna föreslås träda ikraft den 30 juni 2022. 

Ett direktiv till en utredning avseende förutsättningarna för en ny kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring kommer att beslutas under sommaren 2021. 

Även om lagförslagen inte kan ses som den största arbetsrättsliga reformen i modern tid så går de föreslagna ändringarna, enligt Sinfs chefsförhandlare Magnus Lindström, i rätt riktning för våra medlemsföretag. Speciellt viktigt är förslaget att arbetsgivaren inte längre ska behöva betala lön till en anställd som sagts upp på grund av misskötsamhet under en långdragen process.  

Enlig Sinfs VD Sanna Arnfjorden är det välkommet med en allmängiltig omställningsförsäkring men betonar vikten av att kostnaden för omställningsförsäkringen ska vara densamma oavsett vilken arbetsgivarorganisation man tillhör, om man omfattas av hängavtal eller om en arbetsgivare av någon anledning inte tecknat ett kollektivavtal. 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk