Arbetsrätt – Praktisk kunskap för att undvika dyra misstag

Kurser i Stockholm och Göteborg

När du hanterar personal är det viktigt att ha en överblick över de arbetsrättsliga reglerna. Denna kurs ger dig den praktiska kunskapen som behövs för att undvika dyra misstag.

Vid kurstillfället får du lära dig:

 • Anställningsformer
 • Tecknande och hantering av kollektivavtal
 • Grundläggande skyldigheter och rättigheter inom anställningen
 • Hantering av svårare personalfrågor, såsom exempelvis misskötsamhet
 • Ledighet (såsom semesterregler och föräldraledighet)
 • Övergång av verksamhet
 • Avslut av anställning
 • De svåra uppsägningsfallen och avsked
 • Sjukdom och rehabiliteringsansvar
 • Diskriminering och kränkningar
 • Konkurrensklausuler och lojalitetsplikt

Vi går igenom materialet, löser case och diskuterar rättsfall. Det finns även möjlighet att ta med dina egna konkreta utmaningar som du kan lyfta i gruppen.

Kursen i arbetsrätt hålls vid två tillfällen under hösten, 24 september i Stockholm och 26 september i Göteborg.

Program

09:45 Registrering och frukost
10:00 Start arbetsrätt
12:00 Lunch
13:00 Fortsättning arbetsrätt
16:00 Avslut

Pris
Medlem 1995 kr (ex moms)
Ej medlem 4995 kr (ex moms)

Anmälan Stockholm>
Anmälan Göteborg>

Senaste nytt

 • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk