The,5-axis,Cnc,Mills,Machines,For,Design,Configuration,That,Utilizes

Arbetsmiljöverket gör nationell inspektionsinsats

Arbetsmiljöverket kommer under 2022 att genomföra en nationell inspektionsinsats vars syfte är att öka efterlevnaden av relevanta arbetsmiljöregler inom bland annat mindre verkstadsföretag med fokus på undersökning/riskbedömning av farliga arbetsmoment vid användning av arbetsutrustning, både hos kund och på det egna arbetsstället.

Inspektionerna kommer att ske genom fysiska besök och Arbetsmiljöverket beräknar att göra cirka 470 besök hos verkstadsföretagen. Verket vill att både arbetsgivare och skyddsombud deltar. Arbetsgivarna kommer bland annat att få att redovisa för undersökningar, riskbedömningar, rapporterade tillbud och utredningar. Genus och jämställdhet liksom tillgänglighet kommer att vara en naturlig del av inspektörernas förhållningssätt och inspektionsmetodik.

Under inspektionerna kommer Arbetsmiljöverket att fokusera på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
 • Vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4
 • Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1)
 • Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4)
 • Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3)
 • Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3)
 • Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:6)
 • Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6)
 • Vibrationer (AFS 2005:15)
 • Ensamarbete (AFS 1982:3)
 • Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009) (AFS 2008:3)
 • Skydd mot skada genom fall (AFS 1981:14)
 • Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3)
 • Användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1)

Stöd för arbetsgivare

På Arbetsmiljöverkets hemsida finns det mer information att hämta rörande arbete om systematiskt arbetsmiljöarbete, föreskrifter och hur man kan göra en självskattning av sitt arbetsmiljöarbete.

För mer information gällande inspektionerna hänvisar Arbetsmiljöverket till Magnus Henriksson, projektledare på Arbetsmiljöverket, Magnus.henriksson@av.se Telefon: 010-730 96 67.

Om du vill har råd och stöd i ert arbetsmiljöarbete – kontakta någon av Sinfs jurister Magnus Lindström eller Anna Winblad von Walter.

Senaste nytt

 • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk