Provtagning

Ändrade rekommendationer för karantän och testning

Folkhälsomyndigheten ändrade på torsdagen rekommendationerna för karantän och testning. Karantänstiden sänks och familjekarantän tas bort helt för bland annat de som har vaccinerats med tre doser.

Smittspridningen ligger på rekordnivåer och den höga sjukfrånvaron har gjort att samhällsviktig verksamhet går på knäna, bland annat på grund av karantänsrekommendationerna.

Tiden för familjekarantän sänks därför från sju till fem dagar för symptomfria. Den tas bort helt för de som vaccinerats med tre doser, varit sjuka i covid-19 de senaste tre månaderna och för nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet. Det innebär att man kan gå till arbetet men ska fortsätta vara försiktig och undvika exempelvis middagar och träning under den tid som någon i hushållet är hemma i karantän.

Som viktiga samhällsgrupper som undantas från karantänsregler räknas bland annat personer som arbetar med:

 • Styrning och övervakning
 • Distribution av el, dricksvatten och rening av avloppsvatten
 • Trafikledning och lotsning
 • Sjötrafikinformationstjänst för lufttrafik
 • Sjöfart, järnväg och väg
 • Informations- och alarmeringscentraler som betjänar räddningstjänst, polis, omsorg eller hälso- och sjukvård.

Karantänstiden för den som är sjuk i covid-19 ändras också från sju till fem dagar, förutsatt att de två sista dagarna är helt symptomfria.

Dessutom gör Folkhälsomyndigheten ytterligare prioriteringar i testningen. Det innebär att de som nu har förtur är:

 • Personer med medicinska behov
 • Personer inom sjukvård och äldreomsorg
 • Personer med symtom vars arbete kräver fysisk närvaro
 • Elever i grund- och gymnasieskola och motsvarande skolformer.

De som kan arbeta hemifrån behöver inte testa sig. Det behöver inte heller den som har symtom och har tagit ett självtest – självtestet anses fullt tillräckligt.

Senaste nytt

 • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk