elbil

Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöbilar

Regeringen föreslår ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar. Syftet är att regelverket ska bli mer förutsägbart och enklare att tillämpa, samtidigt som miljöstyrningen koncentreras till bilar med låga utsläpp.

Nuvarande beräkning av värdet av bilförmån sätts till nybilspriset för en miljöbild ned till en nivå som motsvarar nybilspriset för närmast jämförbara bil utan miljöteknik. Sedan bestämmelsen infördes har antalet miljöanpassade bilmodeller ökat och en jämförbar bil utan miljöteknik saknas ofta. Det har lett till att det kan vara svårt att på förhand beräkna förmånsvärdet för miljöbilar.

Det nya förslaget innebär att nedsättningen av förmånsvärdet för miljöbilar ändras så att nybilspriset sätts ned med ett fast schablonbelopp som utgår från bilens miljöteknik. Nedsättningsbeloppet föreslås vara:

  • 350 000 kronor för elbilar och vätgasbilar,
  • 140 000 kronor för laddhybrider,
  • 100 000 kronor för gasbilar.

Nedsättningsbeloppet får dock inte överstiga 50 procent av bilens nybilspris. Eftersom miljöstyrningen koncentreras till bilar med låga utsläpp omfattas inte elhybrider och etanoldrivna bilar av nedsättningen.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och gälla för bilar som blir skattepliktiga för första gången från och med det datumet.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk