Aldrig förr har industriföretagen haft så positiv syn på automation som nu!

En stor majoritet av industriföretagen anser att automation bidrar till en positiv utveckling för företaget – och över hälften har planer på att investera i automation, visar AutomaTHINKs automationsindex från maj 2017.

– Hela 70 procent svarade att ökad automatisering bidrar till en positiv utveckling för det egna företaget, vilket är det högsta resultatet som uppmätts sedan vi började med mätningarna 2011. Samtidigt är det oroande att allt färre ser automatisering som ett sätt att ta nya affärer. Det är högkonjunktur nu, men det varar inte för alltid och när den tiden är över behöver Sveriges industriföretag vara beredda, säger Anders Ekdahl, ordförande AutomaTHINK.

Automationsindex 2017 visar att företagen i huvudsak investerar i ökad automation för att förbättra lönsamheten, 46 procent (45 procent 2016), för att kunna ta nya affärer 23 procent (35 procent 2016) och för att kunna förbättra arbetsmiljön 20 procent (13 procent 2016).

– Att investeringar i automatisering i allt större utsträckning görs för att förbättra de anställdas arbetsmiljö är en intressant och välkommen utveckling som förhoppningsvis kommer att innebära att svenska industriföretag blir än mer attraktiva som arbetsgivare och att de slitsamma momenten blir färre, fortsätter Anders Ekdahl.

– Industriföretagen går bra nu, men framtidsutmaningarna finns där. Över hela världen investerar länder i att bidra till att dess industri automatiseras, i Sverige ser vi inte samma politiska vilja att stötta industrin. Det behövs mer tydliga satsningar på utbildning, nationella forskningscentra och överhuvudtaget en samlad nationell vision om hur Sverige ska stärkas som industri- och forskningsnation, avslutar Anders Ekdahl.

AutomaTHINK är en tankesmedja som vars uppdrag är att diskutera och lyfta frågor som leder till en konkurrenskraftig tillverkningsindustri i Sverige. Vi tror att vägen dit är att genom att bland annat säkerställa att rätt kompetens finns tillgänglig för industrin, mer insatser för att stärka innovationskraften och en ökad automationsgrad i produktionen.

Automationsindex har genomförts varje vår sedan 2011 och genomförs av Svensk Industriförening Sinf på uppdrag av tankesmedjan AutomaTHINK. Undersökningen som genomförts årligen riktar sig till ca 600 underleverantörsföretag inom industrin från hela landet.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk