Affärsmannaskap – kund och beställare?

Varför kallas många kunder beställare och inte kunder? Har det egentligen någon betydelse? Skälet till att begreppet beställare används istället för kund kan ha olika ursprung. Dels kan det handla om att en obalans där kunden varit den starka parten som beställt och därigenom formulerat villkoren. Dels kan det ha sitt ursprung i juridiken, där det används flitigt. Det kan väl vara OK att kalla kunden för beställare för att vara tydlig och definiera innehållet i affärsjuridiska uppgörelser, men i övrigt är det ett hämmande begrepp. För vad innebär ordet beställare? Jo, att kunden har initiativkraften och talar om vad han eller hon vill ha. Tyvärr innebär det att du degraderats till order-mottagare och utförare av ett givet uppdrag. Då är det svårt att få betalt för kompetens, erfarenhet och tankearbete.

Begreppet kund är självklart i de flesta branscher och har den positiva egenskapen att det är någon som man aktivt kan ge service och sälja till. Är kunden definierad och kundens behov analyserade kan du skapa ett erbjudande om en produkt och/eller tjänst. Hur erbjudandet formuleras väljer du själv, men förutsättningarna för att komma ifrån detaljpriser på arbete, tid och materiel är mycket goda. Då kan priset sättas så att det motsvarar värdet av kundens nytta. I det fallet är kompetensen, erfarenheterna och tankearbetet en del av leveransen.
Aktivt och passivt

I de allra flesta sammanhang är det lättare att skapa resultat om man är aktiv istället för passiv. Eftersom ett företags sätt att vara är summan av inställ-ningen hos alla medarbetare, måste du bidra till att det skapas ett aktivt klimat. Entusiasm är en stark kraft som kan prägla hela företag. Tänk efter, visst känns möjligheter positivare än problem. Ett sätt att ändra attityd är att byta ut begrepp. Byt ut ”det går nog inte” till ”hur kan vi göra”. Tala t ex om att ”sälja” istället för att ”ta emot en order”, ”föreslå” istället för att ”ta emot förfrågan”, ”kund” istället för ”beställare”. Eller varför jobba ”med” istället för ”mot” kunder. Ett annat exempel på att skapa kreativt tänkande är att regelbundet gå igenom och analysera företagets starka och svaga sidor samt möjligheter och hot. Men poängen är då att arbeta aktivt med analysresultatet, inte att försjunka i ett konstaterande om att ”i den här branschen så …..” .

Att vara aktiv gör att förändringsbenägenheten ökar och att man inte lika lätt fastnar i gamla invanda beteenden. Utveckling är nödvändigt oavsett om man vill eller inte, omvärlden stannar ju inte för din skull. Kom ihåg att dina kunder är de som först ser när du tappar tempo, när du själv märkt det är det för sent.
Sälja och ta order

Gör marknadsarbete och försäljning till en prioriterad del av verksamheten som du alltid håller aktivt oavsett om orderboken är full eller inte. Bara genom att ha en aktiv kundkommunikation får du information från kunder, befintliga och nya, som kommer att ge dig ett rejält försprång på marknaden. Att vara påläst och att känna till kundernas planer och behov är ju grunden för att kunna skapa attraktiva erbjudanden. Se bara till att säljarbetet görs strukturerat och stämmer med ditt företags mål och inriktning. I annat fall så har du bara slösat bort tid och irriterat personer som ändå inte kommer att bli dina kunder.
Vinnare och förlorare

Det är du som bestämmer om du är en vinnare eller en förlorare. Det finns ingen annan som har så stort inflytande som du. Visserligen kan olika omständigheter spela in och förändra graden av framgång, men det är du som anger riktningen. Förloraren släpper vi här. Vinnarens viktigaste redskap är förberedelser. Vad du än företar dig så kommer resultatet att spegla de förberedelser du gjort. Det spelar ingen roll om det gäller ett kundmöte, en försäljningsinsats, en tvist, genomförandet av en leverans eller utvecklingen av dig och ditt företag. Genomtänkta förberedelser lönar sig i längden och skapar vinnare.

Tänk igenom din marknadsposition. Sätt tydliga mål och kommunicera dem. Fastställ en handlingsplan för att nå målet. Se till att alla medarbetare känner delaktighet, helst genom att skapa tydliga roller och ha ett öppet arbetsklimat. Stanna gärna upp och reflektera, men kom ihåg att aktivitet föder aktivitet. Därför måste det finnas tempo i en verksamhet. Var aktiv i frågor som påverkar helheten och leder mot målet. Särskilt i frågor som rör marknadens utveckling och dina kunder. Till sist, var nyfiken och våga tro på din intuition, det är mycket troligt att dina tankar är helt rätt. Det handlar bara om att utveckla tankarna till konkreta affärsplaner och våga verkställa. Blir tankarna kvar i huvudet blir det inte några nya affärer.
Hur ser det ut i ditt företag? Arbeta med
1. Aktivt och passivt

Det finns starka kopplingar mellan aktivitet och framgång. Använd aktiva begrepp och analysera ditt företags förutsättningar regelbundet. Skapa förutsättningar för förändringsvilja innan det är kris.
2. Sälja och ta order

Öka prioriteten på marknadsfrågor och försäljning. Involvera hela företaget så att alla som har kundkontakt kan bidra i till att hitta fler möjligheter.
3. Vinnare och förlorare

Bestäm dig för vad du vill uppnå. Lägg fast mål och handlingsplan. Ta initiativ och gör saker. Tar du initiativ och har drivkraft kan du påverka din utveckling. Om du passivt tittar på, blir du bara ett offer för omständigheter.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk