Energy,Crisis,Concept,Power,Shortage,And,Increased,Energy,Consumption.,Image

Öppet brev till regeringen angående elpriserna

Höga elpriser- och räntor och en långvarig pandemi i ryggen har gjort att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. Utan överdrift kan vi konstatera att situationen är mycket svår för många svenska företag. De kan inte vänta längre. Upp till hälften av elkostnaderna går till staten i form av skatt. Med det stöd som Regeringen föreslås betala ut till företagen så byter vi bara pengar och den stora vinnaren är den svenska staten som kammar in stora skatteintäkter samtidigt som företagen sliter för överlevnad.

Nyföretagandet sjunker och konkurserna slår rekord, det gör att antalet svenska företag minskar. Det visar ny statistik från Svenskt Näringsliv, som menar att vi bränner vårt ljus i båda ändarna. Svenska industriföretag står för 92 procent av Sveriges export. Enligt en kartläggning som Business Sweden gjort i samarbete med undersökningsföretaget Origo Group är dessa företag måttligt eller kraftigt påverkade av elpriserna. En fjärdedel av respondenterna har planerat om sin produktion och närmare hälften har lagt planerade investeringar på is. Sverige kommer att halka efter!

SME-företagen har kämpat för att hålla stånd, frågan är hur länge de förmår. Sinfs kvartalsvisa enkät Underleverantörsbarometern har under det senaste året (Q4/2021-Q3/2022) tydligt visat en nedåtgående trend.

Räntorna och framför allt elpriserna har stigit kraftigt. Den nuvarande Regeringen lovade stort i valrörelsen men håller tunt. Än är det mesta kring elstöd till företagen oklart. Varslen ökar sedan flera månader tillbaka. Och nu ökar även konkurserna. Ännu syns inga märkbara åtgärder från regeringen. Företagen behöver nu omgående stöd, om Sverige ska ta sig ur denna lågkonjunktur snabbt och starkt.

Det går inte att sticka under stol med att Svenska staten, förutom elproducenterna, är en stor vinnare genom dels ökade skatteintäkter, dels flaskhalsavgifterna till det statliga affärsverket Svenska Kraftnät.

De höga elpriserna beräknas ge staten extra inkomster på minst 100 miljarder per år. Men vad händer vid en eventuell företagsdöd? Intäkterna från företagen försvinner, övriga skatter och avgifter som de hårt prövade företagen betalar blir allt mindre och arbetslösheten ökar med stora kostnader som följd. Hur stora beloppen blir beror på antalet företag som går i graven – men det kan bli det högsta antalet någon regering någonsin upplevt. Många av företagen som nu kämpar är industriföretag med produktionsanläggningar som det tagit årtionden att bygga upp. Denna typ av företag är svåra att återuppbygga ute i landet om de dör.

Vi ber Regeringen att ta in omvärldsbevakningen, larmen från svensk arbetsmarknad och vädjan från företag- och branschorganisationer. Sänk omgående skatterna på el fram till att situationen stabiliseras. En sådan skattelättnad skulle innebära en möjlighet för företagen att kunna investera i sina elbesparingsåtgärder framledes och överleva vintern. Långsiktigt bör man se över den svenska elprismodellen. Under många år har marknaden varit stabil men just nu lever vi i en föränderlig värld där snabba förändringar i räntor och priser inte är att önska.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk